Login

Home

Nieuws

Radio

Televisie

Zoeken

Nieuws uit Wassenaar

N44 Wassenaar5463De gemeenteraad van Wassenaar heeft ingestemd met de denkrichting om de N44 terug te brengen naar een tweebaansweg van 50 km per uur.

Het scenario voor deze ontwikkeling, waarbij de nadruk komt te liggen op leefbaarheid en natuur, is gisteren besproken in de raad en met overgrote meerderheid aangenomen. De Rijksstraatweg N44, loopt als vierbaansweg door Wassenaar heen, wat veel Wassenaarders een doorn in het oog is. Ook heeft het dorp last van sluipverkeer. Het college heeft voorgesteld om erop in te zetten de N44 te laten versmallen, nu er een alternatieve route tussen Katwijk en de A4 bij Leiden opent.

Integrale aanpak
Met de keuze voor dit scenario wil de gemeente Wassenaar breed draagvlak onder de bevolking creëren. Er spreekt volgens eigen zeggen een besef van urgentie uit om de verkeersproblematiek van de N44 integraal, in samenhang met cultuurhistorie, recreatie, ecologie en natuur op te lossen. Hiervoor wordt een ontwerpend onderzoek gestart.

De kern van het scenario ligt op de verbetering van leefbaarheid en natuur. De opening van de Rijnlandroute in 2023 biedt kansen voor de regio en de N44. Door het spreiden van de verkeersstromen ontstaat er ruimte voor natuur en wordt de leefbaarheid in Wassenaar verbeterd. Verbrede fietspaden en goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer maken onderdeel uit van het scenario.

In een amendement heeft de raad extra aandacht verzocht de verkeersknelpunten in Wassenaar en de inzet van Hoogwaardig Openbaar Vervoer, dat een alternatief moet worden voor de auto. De intentie is om na de opening van de Rijnlandroute in 2023 een proef te starten met twee busbanen en twee rijstroken voor auto’s.

Slimmer verdelen
Wethouder Klaver-Bouman (Verkeer) is blij dat de raad zich achter het advies van het college schaart. “Na jaren onderzoek en plannen maken, hebben we nu een richting bepaald. Een richting waarbij niet het verkeer maar de natuur en het groen de hoofdrol krijgen. Wassenaar is hofleverancier van groen en ruimte om te kunnen ademen. Is het dan nog logisch om vervuilende verkeersstromen op deze plek te blijven faciliteren of ga je de verkeersstromen slimmer verdelen over de nieuwe wegen aan de noordkant van de metropool? Durf te innoveren en laat zien dat het verbeteren van de bereikbaarheid, groen en de leefbaarheid heel goed samen kan gaan.”

Klaver benadrukt nog wel dat het hier echt om een denkrichting gaat, het is geen vastgesteld plan. “Natuurlijk heb ik de reacties in de pers gelezen en gehoord. We gaan uiteraard met alle partijen, binnen en buiten Wassenaar in gesprek om tot een gezamenlijke strategie te komen. Uitgangspunt blijft het vergroten van de leefbaarheid door onder meer afname van het (sluip)verkeer en ruimte voor groenontwikkelingen.”

Inhoud scenario
Voor een denkrichting over de toekomst van de N44 waren vier scenario’s gevisualiseerd. De raad heeft gevraagd de uitgangspunten van scenario 4 nader te onderzoeken op haalbaarheid en voldoende draagvlak. In dit scenario wordt een oplossingsrichting gezocht waarbij natuurwaarden worden hersteld en verbeterd door bijvoorbeeld het verbinden van landgoederen en de Rijkstraatweg (N44) een tweebaansweg van 50 km/uur wordt.

De toegangsroute van Wassenaar is bedoeld voor het ontsluiten voor (recreatief) bestemmingsverkeer. Het heeft de voorkeur de ontsluiting van de noordelijke zijde van de metropoolregio plaats te laten vinden via de Rijnlandroute en de A4.

Algemene correspondentie Midvliet
 Postbus 1042
 2260 BA Leidschendam

 Studioadres
 Damlaan 35a
 2265 AL Leidschendam

 

Telefoon Studio:  070-3202266
 Redactie:               Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 E-mail Midvliet:     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 Website:                www.midvliet.nl
 
 
 Radio
 Ether: 107.2 MHz, 107.9 MHz en DAB+
 Analoog via Ziggo: 92.9 MHz
 Digitaal via Ziggo:916
 Of via de livestream

 Televisie
 Digitaal via Ziggo: kanaal 41
 Of via de livestream  

 

 

 Adverteren   
 Vacatures