N44 Wassenaar5463De Wassenaarse droom om rijksweg 44 terug te brengen tot een dorpsstraat wordt ruw verstoord door de buren, de provincie en de eigen inwoners.

'Eerst nog maar eens zien of het niet leidt tot extra files en sluipverkeer', luidt hun reactie. Dinsdag praat de gemeenteraad van Wassenaar hierover. Wassenaar wil al jaren af van de verkeersstroom over de N44 die het villadorp doorsnijdt.

Zo’n 60.000 auto’s per dag, voornamelijk onderweg van Den Haag richting Amsterdam en vice versa. Maar voor een tunnel is geen geld, en de Gele Tram tussen Leiden en Den Haag is al jaren geleden opgedoekt. Nu de nieuwe Rijnlandroute onder Leiden straks veel verkeer gaat overnemen, gooit Wassenaar het over een andere boeg. Die N44 kan eigenlijk wel dicht. Op de vierbaans Rijksstraatweg waar je nu nog 70 mag rijden, zou je voortaan op twee banen nog maar 50 mogen.

Het college van burgemeester en wethouders kreeg de aanpak van de N44 en zelfs ondertunneling als opdracht mee in het collegeakkoord uit 2018. Er kwamen 'extra gelden voor onderzoek beschikbaar, zodat de (gedeeltelijke) ondertunneling van de N44 in deze periode naar een volgende fase zou worden gebracht.' Daarvoor werden de afgelopen jaren vier scenario’s geschetst.

Dinsdag praat de raad over het voorstel van het college om scenario 4, dat De Fazant wordt genoemd, nader uit te werken.

Geen tunnel, maar versmallen
De tunnel waarover al dertig jaar wordt gepraat is exit, zegt verkeerswethouder Caroline Klaver (VVD) in een toelichting. 'Daar krijgen we de handen niet voor op elkaar.' 'Versmallen' is het nieuwe toverwoord.

Scenario 'De Fazant' gaat uit van het idee dat de Rijksstraatweg N44 een 'Royal Park Lane wordt, met enkele rijbanen waarop 50 kilometer per uur mag worden gereden', schrijft het college. Rijksweg 44 is daarmee geen snelweg meer, maar een 'toegangsroute, bedoeld voor het ontsluiten voor (recreatief) bestemmingsverkeer.' Zeker als er zoveel nieuwbouw in de regio bijkomt, wordt Wassenaar volgens de uitleg van de gemeente 'tussen al die stenen een groene oase van rust waar ook de buren kunnen komen recreëren.'

Draagvlak wordt nog hele kluif
Het uitwerken van de plannen begint met praten met de omgeving, 'het creëren van breed draagvlak en besef van urgentie en noodzaak om de verkeersproblematiek van de N44 integraal, in samenhang met cultuurhistorie, recreatie, ecologie en natuur op te lossen.' Dus gaat wethouder Klaver praten met de buren, de provincie Zuid-Holland en het rijk, eigenaar van de rijksweg. Daar krijgt ze nog een hele kluif aan.

Zowel de buren Den Haag en Leiden als de provincie Zuid-Holland laten Omroep West weten dat zij eerst willen weten wat er gaat gebeuren met het verkeer na 2023, als de Rijnlandroute is geopend en de eerste van 5600 nieuwe huizen in Nieuw-Valkenburg worden opgeleverd. 'Als dan de Rijksstraatweg minder capaciteit heeft', zegt verkeersgedeputeerde Floor Vermeulen (VVD) van de provincie Zuid-Holland, 'gaat het misschien wel knellen en krijgen we meer files. Wat wij natuurlijk niet willen.'

Sluipverkeer nu al teveel
De inwoners van Wassenaar zelf vinden het hoopgevend als de N44 leidt tot minder verkeer in het dorp, maar dan ook graag minder sluipverkeer. Want dat loopt nu al de spuigaten uit, weten ook de buurtverenigingen. Zij hebben hun krachten gebundeld in de Stichting Keer Verkeer Wassenaar. De voorzitter is Robert Jan van Vliet, namens Buurtvereniging Wildrust. 'Ik woon zelf in de Jagerslaan, één van de sluiproutes door Wassenaar van de Bollenstreek naar Den Haag.'

Volgens een verkeerstelling kwamen er vorig jaar dagelijks 7500 auto’s door het eenbaansweggetje aan de duinkant van het dorp. 'Nu met corona is het wel minder, maar gebruiken ze de laan als snelweg.'

Niet meer door eigen achtertuin
Keer Verkeer ziet het sluipverkeer liever vandaag dan morgen verbannen worden. 'Er moeten nu al maatregelen worden genomen', zegt Van Vliet. 'We moeten niet wachten tot de Rijnlandroute in 2023 opengaat.'

Toch is dat het moment dat wethouder Klaver (VVD) de eerste stappen wil zetten. 'Mijn droom is om bij de opening van de Rijnlandroute als proef een deel van de N44 alvast met bloembakken te versmallen', zei de wethouder twee weken geleden tijdens een commissievergadering. Aldus de 'groene' wethouder van wat Rutte zelf ooit de 'vroempartij' noemde. Maar liever niet meer door de eigen achtertuin.

Bron: Omroep West (bekijk hier de reportage van Omroep West)