Zonnepanelen Buurtteams WassenaarDe gezamenlijke zonnepanelenactie van de vier Buurtteams uit de Wassenaarse buurten Park de Kieviet, Groot Deijleroord, Nieuw Wassenaar en Centrum is een enorm succes.
Nadat eerst al meer dan tweehonderd inwoners, de online informatieavond bijwoonden, stroomden de aanmeldingen voor een vrijblijvende schouw binnen. Inmiddels heeft de door de Buurtteams geselecteerde firma Freek van Os meer dan honderdvijftig aanvragen voor een vrijblijvende offertes ontvangen en zijn de eerste opdrachten verleend. De komende weken staan er 49 schouwen in de planning. De eerste zonnepanelen schitteren vanaf 2 september op de daken.

De vier Buurtteams zijn voortgekomen uit de Wassenaarse Klimaattafel. Aanvankelijk richtte elk team zich op een activiteit voor de eigen buurt. Toen uit enquêtes bleek dat in elke buurt zonnepanelen bovenaan het wensenlijstje stond, besloten de teams gezamenlijk op te trekken. Met als inzet: een zonnepanelenactie opzetten voor heel Wassenaar.

De verwachtingen overtroffen
“Voordat we van start gingen met deze actie, hadden we al geïnventariseerd welke besparingsmaatregel medebewoners het meest interessant vonden. Zonnepanelen bleek favoriet en voor ons reden om een collectieve zonnepanelenactie op te zetten. Maar dat er uiteindelijk zoveel mensen ook daadwerkelijk tot actie zijn overgegaan, heeft ons positief verrast,” aldus Kees van der Kroft, een van de initiatiefnemers.

Samen Wassenaar verduurzamen
Lia de Ridder, wethouder Duurzaamheid: “Uit de Klimaattafel ontstaan steeds meer initiatieven waarin we samenwerken aan een duurzaam en toekomstbestendig Wassenaar; een dorp waar we denken in mogelijkheden en iedereen meedoet. Deze Buurtteams zijn het prachtige voorbeeld van hoe je, zelfs ten tijden van corona, met elkaar tot een prachtig resultaat kunt komen. Hun daadkracht is bewonderingswaardig en werkt aanstekelijk. Daarmee inspireren én activeren ze andere inwoners. Als gemeente vinden we het belangrijk dat wij, naast onze coöperatieve rol, inwoners ook actief bij verduurzaming ondersteunen. Bijvoorbeeld door de doorlooptijd van een vergunningsaanvraag te verkorten, iets waar bewoners binnen beschermd dorpsgezicht mee te maken hebben als ze zonnepanelen willen plaatsen.”

Ook zonnepanelen?
Iedereen kan meedoen aan de zonnepanelenactie. De online informatieavond die in juli plaatsvond, is terug te bekijken via youtube. Bewoners kunnen zich nog steeds aanmelden voor een vrijblijvende offerte en een schouw via Buurkracht.

Lokale Energie Strategie
Het gezamenlijke inkooptraject voor zonnepanelen vanuit de vier Buurtteams past binnen de Lokale Energie Strategie van Wassenaar. Een andere activiteit betreft de online EnergyParty’s die binnenkort starten. Daarnaast stimuleert de gemeente inwoners om energie te besparen door deel te nemen aan de voucheractie en de collectieve inkoopactie voor o.a. isolatie en zonnepanelen. Voor de acties en regelingen werkt de gemeente samen met Winst uit je woning, Buurkracht en 070Energiek. Kijk voor meer informatie op www.wassenaar.nl/les.

De Lokale Energie Strategie is gericht op het terugdringen van CO₂-uitstoot met het uiteindelijke doel om volledig CO₂-neutraal te worden. Dit sluit aan bij de landelijke en internationale klimaatdoelstellingen.

Een andere (energiebesparende) activiteit is de gezamenlijke inkoop- en voucheractie in samenwerking met Winst uit je woning. Meer informatie kunt u vinden op www.wassenaar.nl/les.

Over Buurkracht
Stichting Buurkracht heeft de vier Buurtteams de afgelopen maanden ondersteund. Buurkracht gelooft in de kracht van buren. De kracht om dingen in de buurt samen mooier, beter, groener, veiliger of duurzamer te maken. De stichting ondersteunt de Buurtteams met tips en tools. Meer informatie over deze stichting zonder winstoogmerk vindt u op www.buurkracht.nl.