COA logoHet COA heeft de gemeente Wassenaar om toestemming verzocht de groep asielzoekers die op Duinrell verblijft, daar nog enige tijd langer te huisvesten.

Eigenlijk was het de bedoeling dat de opvang op landgoed Duinrell zou duren tot 30 maart, maar door de coronacrisis is er van doorstroming nauwelijks sprake. Landelijk is er een groot tekort aan reguliere opvangplekken en het behandelen van asielaanvragen ligt momenteel helemaal ligt.

Op dit moment verblijven er nog 591 asielzoekers op het park. Het COA heeft in maart 2020 gevraagd om de opvang tot en met dinsdag 30 juni 2020 te verlengen.

Het college van B&W heeft positief gereageerd op het verzoek. Wel zijn nadere afspraken gemaakt met het COA en heeft Duinrell een omgevingsvergunning aangevraagd, omdat het bestemmingplan opvang slechts toestaat buiten de zomerperiode.