PvdA logoDe Wassenaarse PvdA-fractie is geen voorstander van het verhuizen van alle ambtenaren naar raadhuis De Paauw. De fractie sluit zich aan bij het plan van het college van B & W om kantoorruimte te verhuren aan bedrijven. Dit drukt de onderhoudskosten, aldus de PvdA.

Het overbrengen van alle ambtenaren naar het historische landhuis zou de aanbouw van een noordvleugel noodzakelijk maken. De PvdA vindt dat een te kostbare operatie. Bovendien vrezen de sociaal-democraten voor verkeers- en parkeerdrukte.

De PvdA ziet meer heil in het meer laten thuiswerken van ambtenaren.