Stichting Horst en Weide heeft burgemeester en wethouders van de gemeente Voorschoten geadviseerd geen vergunning te verlenen voor de restauratie van de parktuin rond het Jachtslot Ter Horst in de Koninklijke Landgoederen “de Horsten”.

Het Jachtslot is aangekocht door een particuliere partij. Die wil de tuin renoveren, maar volgens de Stichting op grond van een ondeugdelijke reconstructie van de ontwikkeling van het park.

De Stichting dringt er bij het college op aan de aanvrager van de vergunning een beter plan te laten maken, daarvoor deugdelijk onderzoek te laten doen en daarbij de Richtlijnen Tuinhistorisch Onderzoek te volgen.