"Voor Kerstmis 2023 wil ik minstens 100 instanties en instellingen, zoals scholen, artsen, verzorgings- en verpleeghuizen en natuurlijk ook het hospice, bezocht hebben.

Het is belangrijk om kennis te maken met alle instanties die maatschappelijk in Leidschendam-Voorburg van belang zijn". Zo verklaart burgemeester Martijn Vroom het belang van zijn bezoek op woensdag 10 mei jongstleden.
De burgemeester heeft in zijn vorige betrekking als burgemeester van Krimpen de nodige ervaring opgedaan.

Hij vindt dat hij de mooiste baan heeft die er is, met iedereen kennis maken, zich verdiepen in wat hen beweegt en er op die manier achter komen wat er allemaal in zijn gemeente speelt.
Vliethuys voorzitter Willy Blonk legt uit hoe het hospice ontstaan is. Mw. Van Dijk, indertijd directeur van het Diaconessenhuis, vond dat er in Voorburg ook een hospice opgericht moest worden. In 2001 trok zij Joke Campo aan als hoofd-coördinator.
Met financiële steun van de kerken in Voorburg en het Diaconessenhuis is het hospice toen gestart in het oude zusterhuis. In 2013 kreeg het hospice de voormalige polikliniek ter beschikking. Met de steun van vele sponsors is het pand toen volledig gestript en verbouwd tot het prachtige ‘bijna-thuis-huis’ dat het nu is.

Met de inzet van ruim 100 vrijwilligers, vijf coördinatoren en de verpleegkundigen van Florence wordt elke dag gezorgd voor acht bewoners, mensen met een beperkte levensverwachting voor wie verzorging thuis niet meer mogelijk is.
Het bezoek werd afgesloten met een rondleiding. ‘Het ziet er allemaal heel erg mooi uit’, was de conclusie van de burgemeester. Vanzelfsprekend was Hospice Het Vliethuys zeer vereerd met het bezoek van Martijn Vroom.

Foto boven dit bericht: gemeenteambtenaar Chanel Tisseur, burgemeester Martijn Vroom, coördinator Madeleine van Ommen, voorzitter Willy Blonk en secretaris Paul Francissen (v.l.n.r.) in de tuin van het Vliethuys.