De vernieuwbouwplannen voor basisschool De Vijverhof in Voorburg zijn positief ontvangen door buurtbewoners, ouders en leerkrachten van de school.

Zo’n honderd mensen waren aanwezig bij een informatieavond waarbij het nieuwe voorontwerp van het schoolgebouw werd gepresenteerd door architect Dick de Gunst en bouwprojectmanager René van der Horst

Vernieuwbouw is echt noodzakelijk
“Het was een positieve informatieavond”, concludeert schooldirecteur Monique van Tiel. “We merkten dat omwonenden en andere direct betrokkenen een goed gevoel over dit ontwerp hebben. Het is fijn dat we samen met de inwoners op deze wijze in gesprek zijn. Dat was in een eerder stadium nog niet op deze manier gelukt ”.

“Deze vernieuwbouwplannen zijn echt noodzakelijk”, vervolgt Monique van Tiel. “Onze basisschool heeft te weinig ruimte waarbij het gebouw enorm is verouderd. We hebben gelukkig voldoende personeel dat echter in logistiek opzicht concessies moeten doen. Er is niet voldoende ruimte om met kinderen te werken. Tegelijkertijd zien we dat dit gebouw niet meer toereikend is.
Er hangen bijvoorbeeld houten latjes aan het plafond om te zorgen dat het heel blijft. Er staan stempels onder de vloer omdat kolommen instorten en de kinderen kunnen vanwege het te hoge loodgehalte in de waterleidingen geen water drinken en er is in het gebouw een slechte ventilatie”.

De ouders zijn via een klankbordgroep betrokken bij de plannen en de ouders zijn positief. De klankbordgroep is unaniem tevreden over dit ontwerp. Ook de vereniging 'Vijverhof Samen' is tevreden. De vereniging met honderd leden heeft als doel om de belangen van de buurt en de school te verenigen. De sugggesties die vanuit 'Vijverhof Samen' zijn meegegeven zijn in het voorlopige ontwerp verwerkt.

Al met al hebben alle aanwezigen een goede indruk van het nieuwe voorontwerp van het schoolgebouw, waarvan gemiddeld 250 leerlingen in te toekomst gebruik zullen gaan maken. 

Het ontwerp (waarbij de gymzaal van de school ondergronds is ingetekend) wordt de komende periode aangeboden aan de welstandscommissie van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Daarna neemt de gemeenteraad hier naar alle waarschijnlijkheid in de zomer een besluit over. Wethouder Jeffrey Keus zal hiervoor een raadsvoorstel aanbieden.

informatiebijeenkomst VijverhofEr was sprake van een grote opkomst. De sfeer was positief. (foto Vijverhof).
Foto gebouw: op een nieuwe en ruime binnenplaats kunnen straks de kinderen spelen (foto DP6 architecten)