Na de zomervakantie is op veel basisscholen in Voorburg weer voor de Lions International Vredesposterwedstrijd getekend, met dit jaar als thema: ‘Leid met je hart’.

Er deden twaalf groepen acht van de basisscholen Nieuw Vreugd en Rust, Sint Maarten, Vijverhof, Driemaster, Groen van Prinsterer, Professor Casimir en Lusthof mee, bij elkaar ruim 350 leerlingen.

Deze wedstrijd wordt elk jaar wereldwijd georganiseerd met 600.000 deelnemers in de leeftijd van 11 tot 13 jaar. Hierbij drukken de kinderen uit wat vrede voor hen betekent, waardoor zij meer begrip krijgen voor elkaar en voor andere volkeren en culturen. In Voorburg organiseren Lionsclub Voorburg en Lionsclub Voorburg Prinses Marianne deze wedstrijd.

De twee mooiste posters van elke groep werden geëxposeerd in de bibliotheek in Voorburg vanaf de herfstvakantie tot de spannende finale op vrijdag 11 november. Twee prijzen vielen te verdienen: de publieksprijs en de vakjuryprijs. Voor de publieksprijs kon op deze expositie een stembiljet worden ingevuld waarop de stemmer zijn/haar favoriete poster vermeldt. Dit jaar kon voor het eerst ook elektronisch gestemd worden (voorburg.lions.nl) en van die mogelijkheid is ruim gebruik gemaakt. Het tellen van de stemmen was een nek-aan-nekrace met uiteindelijk Desta Godfried van de Sint Maartensschool als winnaar van de publieksprijs.

De vakjuryprijs werd toegekend door een jury bestaand uit de wethouder van onderwijs Jeffrey Keus, de directeur van de Bibliotheek aan de Vliet Gerard Hendriks en kunstenaar Marijke Pel. Deze vakjury had veel moeite om de beste poster te met als drie criteria: uitbeelding van het thema, posterwaardigheid en gebruikte techniek te selecteren.

Na een diepgaande discussie heeft de jury de poster van Lucille Lobaton van de Driemaster als beste aangewezen. Beide winnaars, kunstenaars in spé, kregen als prijs een goed gevulde tekendoos om hun kunsten verder te ontwikkelen.

Hun posters dingen nu mee naar de beste poster in het district en die poster dingt vervolgens mee naar de beste poster van Nederland. De winnende Nederlandse poster gaat samen met die van alle andere deelnemende landen naar Lions Clubs International te Oak Brook USA voor de verkiezing van de beste poster van de wereld. De eerste prijs is 5.000 dollar en een reis met 2 begeleiders naar het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York, daarnaast zijn er nog 24 prijzen van 500 dollar te winnen.

(tekst: Bob Wesselius)
(foto's Gerard Russchenberg)

Foto boven dit bericht: de twee winnaressen

Vredesposter de vakjury
                                                                    De vakjury

Vredesposter Publieksprijs voor Desta Godfried
                                                                    Publieksprijs voor Desta Godfried

Vredesposter Vakjury winnares Lucille Lobaton van Driemaster
                                                                    Vakjury winnares Lucille Lobaton van Driemaster