Bewonersplatform Voorburg Noord zet zich in voor een aantrekkelijke wijk en een gezonde woonomgeving, waarin het groene karakter en de leefbaarheid voorop staan.

Om dit kracht bij te zetten hebben betrokken bewoners uit de wijken Voorburg Noord en Bovenveen dit platform medio 2021 opgericht met als doel alle bewoners zo goed mogelijk te vertegenwoordigen, zodat het een fijne woonomgeving blijft waar iedereen zich thuis voelt.

"Wist u dat de beoogde nieuwbouwplannen van Den Haag op de grens met Voorburg ervoor zorgen dat u als bewoners van Voorburg Noord en Bovenveen het effect in uw wijk echt gaat voelen? Niet alleen worden er kantoor- en woontorens van 55 tot 75 meter hoog gepland in het gebied direct rond Station Den Haag Laan van NOI en het TINQ-tankstation, ook wordt bij deze plannen onvoldoende rekening gehouden met de toename van bewoners en de gevolgen daarvan op noodzakelijke voorzieningen (zoals bijvoorbeeld huisartsen, scholen, speeltuinen), de toename van verkeer en parkeerdruk. Ook leiden deze plannen tot het verdwijnen van groen rondom het station."

Om hierover met elkaar in gesprek te gaan werd er op woensdag 21 september een bijeenkomst gehouden op het parkeerterrein aan de Voorburgse kant van van Station Laan van NOI.

(foto's: Ap de Heus)

Bijeenkomst Van Alphenstraat nieuwbouw 2
Bijeenkomst Van Alphenstraat nieuwbouw 3
Bijeenkomst Van Alphenstraat nieuwbouw 4
Bijeenkomst Van Alphenstraat nieuwbouw 5
Bijeenkomst Van Alphenstraat nieuwbouw 6