Wethouder Astrid van Eekelen opende woensdag 22 juni, samen met vele inwoners van Stompwijk, officieel de Veenpoldersweg.

De Veenpoldersweg is de nieuwe weg voor doorgaand verkeer rond de woonkern van Stompwijk. Van Eekelen: "We zijn blij met deze nieuwe weg. Het verbetert de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid voor de inwoners. Landbouwvoertuigen en (vracht)verkeer hoeven nu namelijk niet langer door de dorpskern, maar kunnen eromheen rijden."

Eerste rit op nieuwe weg
De feestelijke opening ging onder andere gepaard met luid getoeter uit een truck van de bekende Stompwijkse rallycoureur Aad van Velsen. Na het doorknippen van het lint, waarmee de weg officieel werd geopend, reed Van Eekelen met hem de eerste rit op de nieuwe weg, op de voet gevolgd door inwoners, belanghebbenden en andere betrokkenen bij de aanleg van de weg.

Complex werk
In augustus 2019 is gestart met de voorbereidingen voor het aanleggen van de Veenpoldersweg en de bruggen over de Nieuwe Vaart en Stompwijksevaart. De aanleg heeft langer geduurd dan gepland. Tijdens de uitwerking van het wegontwerp kwamen technische vraagstukken naar voren die de uitvoerbaarheid complexer maakten dan voorzien. Met name voor de brugontwerpen was dat het geval. Ook moest de weg deels op palen worden gefundeerd vanwege de ondergrond. Van Eekelen: "Dat de planning uitliep was een teleurstelling. Gelukkig is het ondanks de tegenslagen gelukt en hebben we nu een prachtige nieuwe rondweg, die mede door de betrokkenheid en samenwerking met de klankbordgroep en Adviesraad Stompwijk is aangelegd."

De weg is ruim 2 kilometer lang en heeft in totaal 3 nieuwe bruggen: de Gemaalbrug over de Nieuwe Vaart als landmark van de Westeinderpolder en 2 bruggen over de Stompwijksevaart. De weg heeft -vanwege de ligging in een landelijke omgeving- geluidsarm asfalt.

Foto: gemeente Leidschendam-Voorburg