Op maandagavond 27 november (19.30 uur) wordt in Raadhuis Leidschendam de Green Challenge LV feestelijk afgesloten.  De afsluiting gebeurt met het ondertekenen van een flink aantal Green Challenges. 

Naast Stichting Duurzaam zal ook wethouder Belt aanwezig zijn om zelf ook de Green Challenge te ondertekenen. Daarnaast zullen de verschillende initiatiefnemers van acties aanwezig zijn. Andere belangstellenden en de media zijn welkom om de slotavond mee te maken.

De afsluiting vindt plaats in de grote hal van het Gemeentehuis Leidschendam (Raadhuisplein 1).De avond begint om 19.30 uur en wordt afgesloten om 21.00. Inloop vanaf 19.00u met koffie en thee. Na afloop netwerkborrel met snacks. Toegang is gratis.

Green Challenges zijn afspraken die buurtbewoners met elkaar maken om iets te gaan doen dat hun eigen buurt duurzamer maakt. Een paar afspraken: bloembollen planten in bermen en boomspiegels in je straat, de regentonnen-actie, leefstijl-actie gericht op voedselverspilling, open huis-dagen om klimaatbestendige tuinen te laten zien, opritten ontstenen, zwerfafval opruimen, gezamenlijke inkoop van zonnepanelen.
Al deze acties zullen op een Green Challenge Manifest worden gezet ter ondertekening.

Green Challenge
De Green Challenge LV is georganiseerd door de Stichting Duurzaam Leidschendam-Voorburg en heeft als doel steeds meer inwoners te betrekken bij duurzaamheid, door kleine acties in eigen buurt. De Green Challenge begon op 31 mei in theater Ludens, met gastspreker Florian Dirkse en is daarna uitgewerkt met de inwoners die zich hiervoor hebben aangemeld. Aanmelding is overigens nog steeds mogelijk!

Met de afsluitende avond zijn de acties natuurlijk niet afgelopen. De komende tijd zullen verschillende acties worden uitgevoerd. Dat zullen ook acties zijn uit het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid, dat dit jaar in de Gemeenteraad is vastgesteld. Een belangrijk thema in alle acties is klimaatverandering. Juist hierbij kunnen inwoners met eenvoudige acties meehelpen door regenwater op te vangen, hun tuin en opritten te vergroenen, in huis maatregelen voor energiebesparing te nemen, en nog veel meer. Er zijn ook reeds acties met een hele buurt, bijvoorbeeld de groene daken-actie van Green2Live, bijv in Voorburg Bovenveen. Ook de gemeente kan veel doen. Bijvoorbeeld door meer bomen te planten op pleinen en drukke plaatsen, tegen de hittestress. Regenwateropvang af te koppelen van het riool en voor parkeerplaatsen waterdoorlatende stenen te gebruiken, een regenwaterberging in te bouwen bij grote gebouwen.

Kortom, met de slotavond Green Challenge worden acties en mensen verbonden om ieder op hun eigen manier een groen steentje bij te dragen aan een duurzamere leefomgeving. Zie voor meer informatie www.duurzaamleidschendamvoorburg.nl.


Door: Nahira Martina
Foto:  Pixabay