Martin Evers ontving zaterdag 3 juni een Koninklijke onderscheiding uit handen van minister Hoekstra.

Omdat Evers in Leidschendam woont, was burgemeester Vroom aanwezig bij de uitreiking van deze bijzondere onderscheiding. De benoeming tot ‘Officier in de Orde van Oranje-Nassau met zwaarden’, kreeg Evers voor zijn werk als plaatsvervangend commandant bij de brandweer, zijn uiteenlopende werkzaamheden voor USAR.NL en zijn inzet als reservist gedurende 35 jaar.
Een onderscheiding met zwaarden duidt op het ‘verdienstelijk handelen in een militaire uitvoering’.

35 jaar inzet voor een veiliger wereld
Al ruim 35 jaar zet Martin Evers zich in voor een veiligere wereld. Binnen de brandweer begon hij als chef van de meldkamer in Den Haag en via diverse leidinggevende functies werd hij plaatsvervangend commandant brandweer bij de Veiligheidsregio Haaglanden.
In deze rol levert hij een belangrijke bijdrage aan de landelijke taskforce ‘Onze hulpverleners veilig’. Evers is onafgebroken inzetbaar voor piketdiensten, heeft bij vele incidenten de operationele leiding gehad en is altijd bereid een stap extra te zetten voor collega’s en samenleving.

12 jaar rescue-team van wereldklasse
Zijn maatschappelijke inzet en betrokkenheid komt ook tot uitdrukking in zijn werkzaamheden voor USAR.NL (Urban Search And Rescue team). De vrijwilligers van dit specialistische bijstandsteam worden ingezet als ergens in de wereld een ramp of ongeval is geweest waarbij slachtoffers zijn bedolven. Mede dankzij de inzet van Evers in de afgelopen 12 jaar hoort dit USAR-team inmiddels tot de wereldtop. Het team is 1 van de beste, snelst inzetbare en hoogst geclassificeerde USAR-teams ter wereld: een zogenaamd ‘Heavy USAR-Team’.

Deskundig en toegewijd leider
Naast operationeel leider, zoals onlangs na de aardbeving in Turkije, is Evers plaatsvervangend commandant van het ‘Technical Assistance and Support Team’ binnen USAR. Dit team ondersteunt de rampenbestrijding en crisisbeheersings- missies van de EU. Ook is Evers actief in werkgroepen van de ‘International Search and Rescue Advisory Group’ van de Verenigde Naties. Dit internationale netwerk heeft als doel om minimale eisen, standaarden en richtlijnen op te stellen voor USAR-teams en voor de coördinatie van internationale humanitaire hulpverlening bij aardbevingen. Deze teams zijn mede door de deskundigheid en toewijding van Martin Evers stevig op de kaart gezet binnen de EU en de internationale rampenbestrijding.

35 jaar reservist voor de krijgsmacht
Verder was Evers gedurende 35 jaar reservist bij de krijgsmacht, waarbij hij zich specifiek richtte op civiel-militaire samenwerking. In eerdere jaren heeft Evers zich in verschillende rollen verdienstelijk gemaakt voor 1 Civiel Militair Interactie Commando. In de jaren 80 was hij dienstplichtig officier bij de cavalerie en later reserveofficier bij de Koninklijke Landmacht.

Én maatschappelijk betrokken vrijwilliger
Naast genoemde verdiensten is Martin Evers nog op andere manieren maatschappelijk betrokken. Zo is hij teamlid van het begrafenisbijstandsteam van de Brandweer en heeft hij zich ingezet bij uitvaarten met korpseer van brandweerpersoneel. Daarnaast is hij bestuurslid van de Stichting Historisch Brandweermaterieel Haaglanden.
Verder is Evers als vrijwilliger actief binnen de Koninklijke Nederlandse Baseball en Softballbond.

De gemeente Leidschendam-Voorburg feliciteert Martin Evers van harte met zijn Koninklijke onderscheiding!

Door: Peter van der Aar.
Bron: persbericht gemeente Leidschendam-Voorburg.
Fotograaf: René Verkerk, USAR.nl.