Het voormalige jongerencentrum KJ is inmiddels alweer enige tijd gesloopt, maar wat gebeurt er nu straks op deze locatie?
Dat is momenteel nog niet helemaal duidelijk. De gemeente Leidschendam-Voorburg is eigenaar van de locatie. Het pand werd gesloopt, omdat de huidige staat niet meer geschikt was voor verhuur.
Enkele huisartsen pleiten al langere tijd voor een nieuw gezondheidscentrum op de voormalige locatie van KJ44.

De gemeente onderzoekt momenteel of een herontwikkeling (nieuwbouw met wonen en maatschappelijke voorziening) op deze locatie haalbaar is. Om die haalbaarheid in beeld te brengen, vindt er eerst archeologisch bureauonderzoek met boringen plaats. 

Hierna zal het terrein worden ingericht met parkeerplaatsen. Dit in verband met het wegvallen van parkeerplaatsen bij de bouw van Leytsche Hof. Daarna zal het onderzoek naar de nieuwbouw plaatsvinden.

Door: Hans Biard
Bron: persbericht gemeente Leidschendam-Voorburg