In recreatiegebied Vlietland net ten zuiden van Leiden langs de A4 krijgen bijen en andere insecten in de komende maanden een zetje in de rug door de aanleg van een uitgelezen leefgebied.

Op initiatief van de Vrienden van Vlietland en met financiering van de provincie Zuid-Holland werkt Staatsbosbeheer aan bloemrijke en kruidenrijke graslanden. Langs het wandelpad tussen ophaalbrug aan de Kniplaan en Krekengebied wordt de grond gefreesd en ingezaaid met kruiden en bloemen waar bijen en vele andere soorten insecten van profiteren. Komende jaren kunnen bezoekers er genieten van verschillende insectensoorten, rondzoemende bijen en hommels en fladderende vlinders.

Inheemse soorten op geschikte grond
Zo’n 6500m2 grasland krijgt een extra impuls door het inzaaien van een zaadmengsel dat past bij de bodemcondities. Gekozen is voor soorten die van oudsher in deze omgeving thuishoren en passen in het verloop van de Nederlandse seizoenen. Daarmee sluit de levenscyclus van de planten goed aan bij de insecten die in deze omgeving voorkomen. Zij kunnen zo optimaal van de nieuwe bijenlandjes profiteren.

Passend beheer
Vlietland is een heerlijk recreatiegebied waar je kunt genieten van de zon op de ligweides, met een bootje kunt varen en lekker kunt wandelen of paardrijden. De graslanden die niet intensief in gebruik zijn bij bezoekers die komen genieten van Vlietland worden beheerd als bloemrijk en kruidenrijk grasland. Door maar twee keer te maaien nadat de planten zaad hebben gemaakt en door het afvoeren van het maaisel ontstaat een mooi leefgebied voor allerlei soorten planten en dieren. Ook de bijenlandjes vallen onder dit beheer maar krijgen een kick-start door het frezen en inzaaien.

Samenwerking
Door het intensieve landgebruik in Nederland gaat het slecht met onze insecten. Provincie Zuid-Holland als eigenaar, Staatsbosbeheer als beheerder en Vrienden van Vlietland als sterk betrokken organisatie namens vele omwonenden, werken aan de bijenlandjes als een van de projecten die er lopen rond het versterken van de natuurwaarden in Vlietland. Immers onderzoek toont aan dat hoe soortenrijker onze omgeving hoe gezonder voor natuur én voor mensen. Het wordt deze en komende zomers dus gezond genieten van recreatiegebied Vlietland.