De bibliotheek in Leidschendam verhuist van Fluitpolderplein 5 naar Fluitpolderplein 12. Daarvoor wordt het pand eerst helemaal verbouwd en toekomstbestendig gemaakt.

Inwoners van Leidschendam-Voorburg hebben via vragenlijsten, gesprekken en een tekenwedstrijd laten weten wat hun wensen zijn voor de ‘bibliotheek van de toekomst’.

De architect heeft op basis daarvan een eerste schetsontwerp gemaakt. Dit ontwerp laat zien hoe de nieuwe bibliotheek er ongeveer uit zou kunnen zien. Naast het programma van eisen vanuit de bibliotheek zelf, is hierbij zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van inwoners. Bijvoorbeeld met een fijne huiskamer, knusse voorleeshoek voor kinderen, een e-lab voor de jeugd, kookeilanden, werk- en studieplekken en horeca.

Van schetsontwerp naar voorlopig ontwerp
In de komende tijd wordt het schetsontwerp verder uitgewerkt. Feedback vanuit de bibliotheek en de klankbordgroep wordt verzameld en waar mogelijk meegenomen in het volgende ontwerp: het voorlopig ontwerp. Het voorlopig ontwerp is daarmee een volgende stap richting het uiteindelijke, definitieve ontwerp. Als alles volgens planning verloopt, zal het voorlopig ontwerp voor de zomervakantie van 2023 klaar zijn.

Schetsontwerp nieuwe bibliotheek Leidschendam
Het schetsontwerp en informatie over de vervolgstappen is te vinden op de website ingesprekmetlv.nl.