De actiegroep Vlietweg 3 heeft maandagmiddag een petitie overhandigd aan wethouder Bianca Bremer.

De bewoners uiten hiermee hun zorgen over het bouwplan van 140 appartementen voor jongeren.
Al 10 maanden stopt de Actiegroep tijd in gesprekken en het aangeven van mogelijke alternatieven.

Op locatie
Omdat dit nog niet tot mogelijke oplossingen heeft geleid nodigde de Actiegroep de wethouder wonen, Bianca Bremer, uit om zelf op de locatie de situatie te komen bekijken en met de Actiegroep te praten.
Bij dit bezoek ontving Bianca Bremer 558 handtekeningen van ongeruste mensen die in Leidschendam-Zuid wonen of werken.
Zoals ook op de website www.actiegroepvlietweg3.nl is te lezen, is de Actiegroep zeker niet tegen de bouw voor jongeren.

Bezwaren
De voornaamste bezwaren van de Actiegroep betreffen het forse formaat en de hoogte van het gebouw, het grote aantal bewoners, het geringe aantal parkeerplaatsen, nog meer verkeersdrukte en een onevenredige afname van privacy. Daarmee houdt de gemeenteraad zich volgens de actiegroep niet aan eerder gemaakte afspraken en beloftes.
Verder gaat men volgens de bewoners voorbij aan burgerparticipatie en wordt het woon- en leefklimaat onaanvaardbaar aangetast als ook het economische belang van de gevestigde bedrijven.

Woensdag informatieavond 
Op woensdagavond 11 januari organiseert projectontwikkelaar Wibaut een voor de buurtbewoners een inloopavond over het bouwproject.
Tijdens deze avond zal onder meer het parkeerplan nader worden toegelicht. De bijeenkomst vindt tussen 19.00 en 21.00 uur in Partycentrum Hijdra aan de Broekweg 125 in Den Haag.