Op dinsdagavond 6 september was er een informatiebijeenkomst met betrekking tot de geplande bouw van jongerenappartementen.

Midvlietredacteur Hans Biard bezocht deze bijeenkomst.
De dialoog tussen buurtbewoners en Projectontwikkelaar Wibaut over een bouwplan voor jongerenappartementen lijkt voorlopig muurvast te zitten. Dit bleek dinsdagavond 6 september tijdens een druk bezochte informatiebijeenkomst, waarbij de emoties hoog opliepen.

Omwonenden vinden de locatie, waar nu nog een timmerfabriek staat, te klein. Ze vrezen ook voor minder zonlicht, onvoldoende parkeerplekken, nog meer verkeer en overlast door de jongeren. Ook ontbreekt er direct openbaar vervoer bij de locatie.

Parkeren
De projectonwikkelaar kon dinsdagavond nog geen parkeerplan presenteren, omdat hiervoor een betrouwbare stevige basis nodig is. Momenteel is de parkeerdruk rondom de Nieuwstraat al heel hoog, maar het plan is om voor de jongeren ook met deelauto’s te gaan werken.

Grote belangstelling voor appartementen
Het project richt zich op de doelgroep van 18 tot 28-jarigen. Het plan bestaat voor een groot deel uit sociale huurwoningen. Het gaat in totaal om 140 huurappartementen met een gemeenschappelijke recreatieruimte.

Er is heel veel belangstelling voor de nieuwe appartementen. Er hebben zich inmiddels al ruim 2000 jongeren voor het bouwproject ingeschreven. In de zaal waren dinsdagavond ook enkele belangstellende jongeren aanwezig.

Hoe nu verder
De belangen tussen de projectontwikkelaar en de buurtbewoners blijken ver uit elkaar te liggen. Hiermee lijkt de burgerparticipatie nu vast te lopen. Een woordvoerder van de Burgerkrachtcentrale sprak van een mislukte participatie, waarbij bewoners al vóór de presentatie van het oorspronkelijke bouwplan betrokken hadden moeten worden.

Omwonenden drongen aan op het wat verder opschuiven van het bouwplan naar het aanliggende bedrijventerrein Overgoo. Hier zullen straks enkele honderden nieuwe woningen verrijzen. De projectontwikkelaar gaf aan dat een waterleiding hierbij wel een grote obstakel vormt. Aan het eind van de avond gaf Wibaut toch aan om het idee in overweging te nemen.

Het plan van een verplaatsing naar Overgoo werd eerder al voorgesteld door SP-raadslid Ed van der Schaft en hij stelde deze vraag aan het college. In een antwoord van wethouder Bianca Bremer wordt echter aangegeven dat er momenteel geen andere locatie door de gemeente wordt onderzocht.

Boze bewoners
Bij het doorgaan van het oorspronkelijke plan gaven bewoners aan gebruik te maken van planschadevergoeding. Een boze bewoner gaf aan dan tot de Raad van State te zullen vechten.

Buurtbewoners zochten recent ook al de landelijke publiciteit op in ‘Hart van Nederland’
Onlangs werd wel al een intentieovereenkomst getekend tussen de gemeente en de projectontwikkelaar. Bij een impasse tussen de projectontwikkelaar en de buurtbewoners zal de gemeente een bemiddelende rol gaan vervullen.

Het laatste woord voor het omstreden bouwplan is aan de gemeenteraad. Er waren enkele raadsleden dinsdagavond aanwezig. Over twee maanden is er weer een vervolgbijeenkomst.


(tekst en foto’s: Hans Biard)

We blikten terug op deze avond met Astrid Kruijt van het actiecomité namens de buurtbewoners.


Bijeenkomst Vlietweg 2
Bijeenkomst Vlietweg 3
Bijeenkomst Vlietweg 4