Het toewijzingsbeleid voor de verdeling van de verhuur van 66 ligplaatsen in Plaspoelhaven is vastgesteld.

In april 2022 heeft het voorgenomen beleid ter inzage gelegen. Naar aanleiding van de inspraakreacties is het beleid op enkele punten aangepast. Om in aanmerking te kunnen komen voor een ligplaats kunnen belangstellenden, die in het aangewezen gebied wonen, voor 1 oktober 2022 zich digitaal hiervoor aanmelden.
Aanmeldingen die na 1 oktober 2022 binnenkomen, doen niet meer mee aan de loting en worden op basis van volgorde van binnenkomst onder aan de door de notaris op te stellen wachtlijst toegevoegd.

Aangezien er meer belangstellenden zijn dan beschikbare ligplaatsen, gaat een notaris na de sluitingsdatum een loting doen.

Foto boven dit bericht: aanleg steigers Plaspoelhaven (foto: gemeente LV)