Het open huis van de opvanglocatie in een kantoorpand aan de Vlietweg in Leidschendam heeft woensdag veel belangstelling getrokken. Verslaggever Hans Biard bezocht ook het pand. .
Veel buurtbewoners en andere geïnteresseerden, waaronder ook raadsleden brachten een bezoek aan het omgebouwde pand. Volgende week zal hier een eerste groep van Oekraïners gehuisvest worden. Het gebouw van 7 etages moet in totaal onderdak gaan bieden aan ruim 200 ontheemden. Het gebouw kent veel licht en dat is prettig voor de bewoners, die in hun eigen land een donkere tijd hebben doorgemaakt. Vooral op de bovenste etages is er een mooi uitzicht op het Leidschendamse centrum en de Vliet. Er is geprobeerd om een zo huiselijk mogelijk sfeer te scheppen. Een groot voordeel is dat het kantoorpand niet direct aan woningen grenst.
In het gebouw werken nu nog wat ondernemers, maar uiteindelijk zal het hele pand voor de Oekraïners bestemd worden.

Wijkwandeling
Voorafgaan aan het open huis was er nog een wijkwandeling, waarbij ook de wijkagent aanwezig was . Enkele buurtbewoners blijken zich wel zorgen te maken over de komst van de nieuwe bewoners voor hun wijk. Het ging hierbij onder meer over het vraagstuk rondom de veiligheid. Ook werden er nog kritische vragen gesteld vanuit de Wijkvereniging Leidschendam-Zuid, de Burgerkrachtcentrale en het Platform voor Lokale Democratie.Op de vragen kon niet altijd direct antwoord gegeven worden vanuit de gemeentelijke projectleiding. 
Een ondernemer verklaarde erg  teleurgesteld te zijn, omdat hij toch geen vervangende kantoorruimte had gekregen.

Taakstelling
De gemeente Leidschendam-Voorburg kreeg afgelopen voorjaar vanuit het Rijk een taakstelling voor de opvang. Omdat het verbouwen van een kantoorpand aan de Appelgaarde te duur was, viel het oog op het pand bij bedrijventerrein Overgoo. Eerst moest er een andere geschikte locatie gevonden worden voor de bestaande ondernemers. Daarna kon de verbouwing van start gaan: aparte woon- en slaapkamers, extra douches en diverse grote keukens. Verder zal er nog een klein buitenterras en een speelplek voor de kinderen gecreërd worden. 
De kosten van de opvang worden door de Rijksoverheid betaald. De periode voor de opvang is in eerste instantie voor 2 jaar, met een mogelijke verlenging van 1,5 jaar. De duur is ook afhankelijk van het verloop van de oorlog in Oekraïne.

Dagelijks leven
De Oekraïners zullen zelf gaan koken, maar omdat de keukens nog niet gereed zijn zal dit eerst door een cateraar verzorgd worden. De nieuwe bewoners mogen ook werken. Kinderen kunnen naar de speciale Oekraïne school in Leidschendam-Noord. Ook krijgen de nieuwe bewoners de mogelijkheid om gebruik te maken van sportfaciliteiten en de ooievaarspas. De was kan door de mensen zelf gedaan worden. De gezondheidszorg zal via de huisartsen verlopen.
Het dagelijks beheer van de locatie valt niet onder het COA, maar wordt verzorgd door het Leger des Heils, Om meteen een goed vertrouwen te wekken zijn er ook 2 Oekraïense sociaal werkers ingezet. 
Er zullen tenslotte veel vrijwilligers actief zijn, die onder meer bij de maaltijden zullen worden ingezet. Verder zijn er contacten met diverse lokale maatschappelijke organisaties, zoals LVVoorElkaar, Woej en Sport en Welzijn.

(Tekst en foto's: Hans Biard)

Woensdagmiddag konden de pers, buurtbewoners en belangstellenden alvast een kijkje nemen in het pand waar de Oekraïners binnenkort zullen arriveren. We spraken erover met wethouder Bianca Bremer.


Opvang Oekraieners 1

                                         Een voorbeeld van een centrale keuken.

Opvang Oekraieners 2
                                         De nieuwe aangelegde douches.

Opvang Oekraieners 6
                                         Een voorbeeld van een huiskamer.

Opvang Oekraieners 54 
                                         De bedden staan gereed voor de nieuwe bewoners.