In Klein Plaspoelpolder, op de plek waar nu nog het oude Totalgebouw staat, komen zeven bouwblokken met 295 appartementen.

Wethouder Astrid van Eekelen: “De ontwikkeling van KPP naar een groene, duurzame omgeving waar het prettig wonen en werken is komt met een overeenkomst met Borghese Real Estate weer een stap dichterbij. Op de plek waar nu nog een groot en verlaten kantoorpand staat komen prachtige appartementen in verschillende prijsklassen waar het straks heerlijk wonen is. Auto’s staan zoveel mogelijk uit het zicht waardoor er veel ruimte voor groen is. Een prachtig plan dat past binnen de spelregels die samen met de klankbordgroep zijn opgesteld.”

Overeenkomst
De gemeente en Borghese Real Estate hebben in een overeenkomst afspraken gemaakt over onder andere het bouwplan, het aandeel sociale huurwoningen, verdeling van de kosten, de aanleg openbare ruimte en parkeren. Onder de bouwblokken komt een parkeergarage voor 268 auto’s, waardoor de meeste auto’s uit het zicht verdwijnen. Op het dak van de parkeergarage, tussen de bouwblokken, komen binnentuinen. Op het maaiveld komen 39 parkeerplaatsen. Ook kunnen de toekomstige bewoners gebruik maken van 9 deelauto’s.

Spelregelkaarten
Voor iedere deellocatie binnen Klein Plaspoelpolder is een spelregelkaart opgesteld. De spelregelkaart is een uitwerking van de Ontwikkelvisie Klein Plaspoelpolder. De klankbordgroep Klein Plaspoelpolder, bestaande uit bewoners, omwonenden en toekomstige bewoners van het gebied, is nauw betrokken geweest bij het opstellen van de spelregelkaarten.

Vervolgproces
De volgende stap om het bouwplan te kunnen realiseren, is het wijzigen van het bestemmingsplan en het verkrijgen van de bouwvergunning. In dit geval wordt een gecombineerde procedure doorlopen voor het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw. De sloopwerkzaamheden van het Totalgebouw starten nadat de vergunning onherroepelijk is (na verstrijken van de bezwaartermijn). De bouw van de appartementen start in 2023 en de eerste woningen worden in 2025 opgeleverd.


Plaatje boven dit bericht: artistimpression Nieuwe Havenstraat van DS Landschapsarchitecten