De komst van een wooncomplex voor 162 jongeren in Leidschendam-zuid leidt tot onrust.

Wijkbewoners en bedrijven in Leidschendam-Zuid zijn ongerust en boos over de komst van een wooncomplex voor 162 jongeren voor hun deur. Er zijn bewoners die vinden dat de locatie niet geschikt is voor een flatgebouw van minimaal vijftien meter hoog. Ook is men bang voor overlast. Dit schrijft Marieke van Essen in een artikel in De Telegraaf.

De SP-fractie Leidschendam-Voorburg heeft opheldering gevraagd aan het college. Vorige week maakten de ontwikkelaar en wethouder Bianca Bremer bekend dat op de plek van een voormalige
timmerfabriek aan de Vlietweg 140 huurappartementen voor starters tussen de 18 en 28 jaar moeten komen.

Volgens de bestuurster staan veel jongeren, die in de regio lastig een betaalbare woning kunnen vinden, 'te popelen om op deze plek te komen wonen'. De buurt is heel wat minder enthousiast over de komst van de huurappartementen. “We zijn zeker niet tegen jongerenhuisvesting, maar wél in deze omvang", zegt Astrid Kruijt namens de Actiegroep Vlietweg 3.

Toen ze de plannen voor het eerst zag, dacht ze dat er sprake was van 'een typefout'. “Ruim 160 jongeren in een flat die volgens het bestemmingsplan maar acht meter hoog mag zijn, betekent een aantasting van de leefbaarheid en de kwaliteit van wonen."

Ook zijn de actievoerders ongerust over 'de veiligheid, ruimte, privacy en de grote te verwachten parkeerproblematiek'.
De SP in Leidschendam-Voorburg vraagt zich af of het college wel genoeg rekening houdt met de bezwaren.
“Daarom heb ik de intentieverklaring opgevraagd, die overigens is gesloten, direct nadat de gemeenteraad op vakantie was gegaan", zegt raadslid Ed van der Schaft, die vragen heeft gesteld. Ook wil de partij weten 'wat er gekomen is van een zoektocht naar een andere locatie', zoals Bianca Bremer als raadslid van GBLV eerder dit jaar
nog voorstelde.

Bron: telegraaf.nl

Woningen L Z 1