Vlietland is al jaren een populaire plek waar inwoners uit de hele regio komen zwemmen, surfen, zeilen, paardrijden of gewoon zonnen.


Niet zo gek dus dat niet iedereen een mening heeft over de plannen die grotendeels al vele jaren geleden werden gemaakt. Dit schrijft Chris de Waard op de website Sleutelstad.nl. Als het aan Kondor Wessels Vastgoed (KWV) en DGI Ventures (DGI) ligt, wordt nog dit jaar begonnen aan de realisatie van een groot vakantiepark met 222 recreatiewoningen, 569 parkeerplaatsen, een bedrijfswoning en een restaurant in ‘de Riviera van de Randstad’ zoals exploitant Vlietland BV het gebied noemt. 

Vooralsnog is er vooral veel weerstand, omdat veel mensen nu pas weten wat de plannen zijn. De ontwikkelaars begrijpen de commotie, maar wijzen erop dat al in de aanloop naar de vaststelling van het plan in 2005 alle omliggende gemeenten uitgebreid zijn betrokken. 'Ook de inwoners zelf hebben toen gebruik kunnen maken van alle inspraakmogelijkheden',  zegt Marius Heijn van KWV. Hij geeft wel toe dat dat inderdaad al lang geleden is. 'Maar in 2010 heeft de Hoge Raad nog eens herbevestigd dat dit deel van het gebied bestemd is voor intensieve recreatie en dat de rest voor de natuur is met bijvoorbeeld de Vogelplas'. 

Toegankelijk
Het gebied blijft volgens de twee ontwikkelaars gewoon openbaar toegankelijk. 'Er zijn wandel- en fietspaden en dat blijft zo'. Tegenstanders hebben daar zo hun twijfels bij. Ze benadrukken dat tussen de huisjes van een vakantiepark doorwandelen toch echt iets heel anders is dan door een groen bosgebied te wandelen.

Milieu
De raadsleden krijgen tenslotte de vraag voorgelegd hoe de bouw van het vakantiepark valt te rijmen met zaken als hittestress, nieuwe wet- en regelgeving, klimaatverandering en stikstof. Onderwerpen waar toen nog maar weinig aandacht voor was.

Instemmen met aanpassing bestemmingsplan
Ook de Voorschotense raadsleden vrezen voor meer geluidsoverlast door bomenkap. Ze hebben dan ook unaniem hun grote zorg uitgesproken over de ‘Doorontwikkeling Vlietland Noord’ zoals het plan heet, waarover de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg zich komend najaar buigt. Gemeente Leidschendam-Voorburg moet nog instemmen met een aanpassing van het bestemmingsplan voordat er daadwerkelijk kan worden begonnen met de bouw in het groen. 

Kritische geluiden uit Leidschendam-Voorburg
Ook in Leidschendam-Voorburg zijn nu de eerste kritische geluiden te horen. In een gezamenlijke verklaring stellen de GroenLinks-fracties uit Leidschendam-Voorburg en Voorschoten dat de bouw van vakantiewoningen in Vlietland niet meer van deze tijd is. 'Met alle problemen die op dit moment in Nederland spelen zijn de GroenLinks-fracties van Voorschoten en Leidschendam-Voorburg gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat het zeer onwenselijk is om deze plannen door te laten gaan'. GroenLinks wijst het nieuwe college van Leidschendam-Voorburg op de aandacht voor de natuur, die in het recent gesloten coalitieakkoord van Leidschendam-Voorburg is opgenomen. 'Luister naar de natuur. Luister naar de omwonenden en stop de plannen voor de vakantiewoningen', aldus GroenLinks.

Informatiebijeenkomst
Op 21 september organiseert de provincie Zuid-Holland, samen met de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Voorschoten, voor de gemeenteraadsleden een informatiebijeenkomst over de plannen. Daarbij is ook de ontwikkelaar uitgenodigd. Vooruitlopend op die bijeenkomst heeft de PvdA Voorschoten alvast een hele serie vragen gesteld over de plannen. Bijvoorbeeld over de toegankelijkheid van het gebied na de realisatie van het vakantiepark. Ook wordt de Rietpolderweg verlegd en de PvdA wil weten wie daarvoor de kosten draagt. Andere vragen gaan over aantallen te kappen bomen, het herplanten van bomen, geluidsoverlast en stikstof.

(bron: www.sleutelstad.nl)
(
foto:: sleutelstad.nl)