De bestemming van het voormalige jongerencentrum KJ 44 aan de Koningin Julianaweg in Leidschendam blijft na vele jaren nog steeds onduidelijk.
Huisartsen zouden op de locatie graag een nieuw gezondheidscentrum vestigen, maar krijgen hier nog steeds geen groen licht voor.
De nieuwsredactie van Midvliet vroeg de gemeente om een reactie.  De gemeente meldt dat ze momenteel nog in gesprek is met de aangrenzende perceeleigenaren om tot een goede ontwikkeling te komen. Behalve het reeds bestaande gezondheidscentrum is er nog een autodealer gevestigd (aan de zijde van de Oude Trambaan).

De intentie is nog steeds om integraal naar het gebied te kijken. Hierbij wordt getoetst of dit meer een maatschappelijke en financiële waarde toevoegt dan als iedere eigenaar afzonderlijk tot een herontwikkeling tracht te komen. Na deze studie volgt dan een haalbaarheidsstudie. Het laatste woord is aan de gemeenteraad.
Het pand KJ44 valt momenteel onder leegstandsbeheer; er is wel een fotograaf in gevestigd.

KJ 44 2
                                         Veel Leidschendammers hebben herinneringen aan dit voormalige jongerencentrum.
KJ 44 3
                                         Nog steeds geen nieuwe bestemming voor dit al jaren gesloten jongerencentrum.