Login

Home

Actueel

Radio

Televisie

Midvliet On Demand

Midvliet

Vacatures

Nieuws uit leidschendam-Voorburg
Op woensdag 9 januari is buurtorganisatie Fenomeen Bovenveen uit Voorburg officieel een stichting geworden. Op die dag tekenden de bestuursleden Nicolette Ligtermoet (voorzitter), Francisca van der Meer (secretaris) en Atte Roskam
(penningmeester) ten kantore van notaris Dom in Voorburg de akte van oprichting.

Fenomeen Bovenveen organiseert al sinds begin 2017 regelmatig sport- en spelactiviteiten in de wijk Bovenveen, de jaarlijkse Buitenspeeldag en in samenwerking met de Koningkerk de Burendag Bovenveen. Doel van dat alles is om de sociale cohesie ofwel contacten tussen bewoners te bevorderen. Dat lukt gelukkig prima. Er komen altijd veel wijkbewoners op de activiteiten af. De evenementen vinden plaats in Park 't Loo of op het Jan Mulderveld.
Het eerste sport- en spelevenement van dit jaar is gepland op zaterdag 13 april. De status van stichting heeft voor Fenomeen Bovenveen praktische voordelen zoals de ANBI-status (nodig om legaten e.d. belastingvrij te kunnen ontvangen), het aanvragen van subsidie en het kunnen openen van een bankrekening.