Donderdag 11 november is de dag... Sinds 1950 wordt de naamdag van St. Maarten op 11 november in Voorburg gevierd met de jaarlijkse traditionele Sint Maarten lampionoptocht.

Vorig jaar kon deze lampionoptocht niet doorgaan in verband met de voorschriften betreffende de covid 19 pandemie. Dit jaar is het dan de 70ste keer.

Om 18.30 uur vertrekt de stoet van Oosteinde / ingang Vlietwijck door een aantal straten in het Oranjekwartier (Oosteinde – Weverslaan – Prins Hendriklaan – Emmastraat -Sophiastraat – Loolaan – Prins Hendrikstraat – Oranje Nassaustraat ) naar de Sint Martinuskerk, Oosteinde te Voorburg. Twee muziekkorpsen, Rode Kruis eerste hulp verleners begeleiden de optocht.

Omstreeks 19.00 uur aankomst bij de Sint Martinuskerk aan het Oosteinde. Hier verschijnt Sint Maarten als Romeins ridder boven in de toren bij het uurwerk en worden er Sint Maarten liedjes gezongen. Naar beneden gekomen wordt Sint Maarten op het voorplein welkom geheten door de Loco - Burgemeester van Leidschendam-Voorburg Astrid van Eekelen en wordt aan de kinderen appeltjes uitgedeeld. Ook zijn er prijsjes voor de 10 mooiste lampionnen. Einde ca. 19.15 uur.

Dit evenement wordt beschouwd als evenement waarbij sprake is van doorstroom van de deelnemers en slechts kort wordt stilgestaan op de verzamelplek. Men verwacht veel deelnemers en is blij dat deze traditionele gebeurtenis weer kan plaatsvinden. U bent van harte uitgenodigd, maar houd rekening met de coronamaatregelen. Bij de verzamelpunten wordt u verzocht afstand te houden, waarbij de 1.5 meter een veilige afstand is. 

Voor en na de tocht kunnen de kinderen nog langs de huizen gaan om Sint Maartenliedjes te zingen en daarvoor snoep te ontvangen. Gebruikelijk is dat bij de huizen waar een lichtje brandt hiervoor kan worden aangebeld. Laat daarom een lichtje branden.

Sint Maarten is al heel lang een bekende in Voorburg. In 960 na Chr. was er al een kapelletje in de oude dorpskern, later werd deze vervangen door een kerk die de naam Martinikerk kreeg. In 1530 ging deze kerk over in Hervormde handen en kreeg de naam Oude Kerk of Martini kerk.

Op het aan de Vliet gelegen landgoed "Bijvliet" was van 1654-1842 een "schuilkerk" ingericht. Ongeveer op dezelfde plek aan het Oosteinde werd in 1893 de huidige Martinuskerk met zijn hoge spitse toren met uurwerk ingezegend. St. Maarten is de patroon van Voorburg. We komen zijn naam tegen in o.a. de kerken Oude of Martini Kerk, Sint Martinus kerk, Sint Martinuslaan, de Scoutinggroep Sint Maarten-Hildegard, Woningbouwvereniging Sint Maarten, de Mantel (van Sint Maarten), de Panden (van de mantel), St. Maartensschool en Maartens College. Ook is er omstreeks 11 november de mantelzorgdag.

Het oorspronkelijke verhaal van Sint Maarten speelt zich af in Frankrijk. Hij werd in 316 geboren in Hongarije en opgevoed in de Italiaanse stad Pavia. Zijn vader was Romeins militair Zoals in die tijd gebruikelijk in adellijke riddergeslachten nam Maarten het beroep van zijn vader over en werd op zijn 15 e jaar tot ridder geslagen. Hij deed dienst in het Romeinse leger en ontmoette voor de stadspoort van Amiens een bedelaar. Het was bitter koud en hij gaf hem de helft van zijn mantel. Volgens de legende was de bedelaar Christus zelf.
Martinus ging op den duur uit het leger, liet zich dopen en leidde het leven van een kluizenaar. In het dorpje Marmontier bouwde Martinus een klooster, waar hij met vele monniken ging wonen. Hij werd later bisschop en stierf op 8 november 397. Sint Maarten werd de man van samen delen en een licht proberen te zijn voor de mensen om je heen.

Meer informatie en liedjes op www.sintmaartenlampionoptocht.nl
Afbeelding van worldvoyager via Pixabay

Contactgegevens Midvliet

Algemene correspondentie
Postbus 1042
2260 BA  Leidschendam

Studioadres & Bezoekadres
Damlaan 35a
2265 AL Leidschendam

Telefoon studio: 070-3202266
Redactie: redactie@midvliet.nl
E-mail: info@midvliet.nl

 

Radio & Televisie

Radio
Ether: 107.2 Mhz
DAB+: kanaal 11B (DAB lokaal 45)
Ziggo digitaal: 916
KPN  digitaal: 1189
XS4All digitaal: 1189
Of via de livestream

Televisie
Ziggo: kanaal 41
KPN:  kanaal 1489
XS4All: kanaal 1489
Of via de livestream