Woningcorporatie WoonInvest gaat opnieuw kijken naar het voornemen om 96 sociale woningen aan de Prins Hendrikstraat, Emmastraat en Oranje Nassaustraat in Voorburg te slopen voor nieuwbouw.
Het voornemen om bijna 100 woningen in Voorburg te slopen stuitte op veel weerstand bij de bewoners.

WoonInvest gaat nu eerst nader onderzoek doen bij de bestaande woningen. Hierbij wordt gekeken naar de plattegronden per type woning en de levensduur van de funderingen. Daarnaast wordt een nieuw kostenplaatje gemaakt van groot onderhoud, renovatie, sloop/nieuwbouw. Tevens zal op verzoek van bewoners een tweede partij de plannen nog eens gaan beoordelen. Dat meldt Vlietnieuws.

De corporatie gaat nu eerst investeren in maatregelen die ongeacht het besluit later dit jaar toch aan de woningen nodig zijn. Daarnaast worden al leegstaande woningen in gereedheid gebracht voor tijdelijk gebruik en verhuur. Wanneer er in het najaar van 2021 een besluit valt neemt WoonInvest nog 11 tot 14 maanden de tijd voor de uitwerking ervan. De realisatie die daarna volgt duurt 12 tot 18 maanden, aldus de corporatie