Een spannend moment voor Huygens’ Hofwijck in Voorburg. Woensdagmiddag verscheen het langverwachte antwoord op de vraag of de buitenplaats opnieuw zou worden doorsneden door de geplande lightrail. 
Woensdag 3 maart verscheen de langverwachte ‘Nota van Antwoord vastgesteld door colleges’. Oftewel de reacties van de betrokken overheden op de zienswijzen die in het najaar zijn ingediend op de plannen voor de nieuwe OV-trajecten vanuit Den Haag CS via de Binckhorst naar Rijswijk en Voorburg/Zoetermeer.

Gespaard
Precies zoals de verantwoordelijk wethouder van Leidschendam-Voorburg, Astrid van Eekelen, al meermaals had verklaard, bleek bij de gezamenlijke opdrachtgevers van dit project het besef te leven dat de buitenplaats niet opnieuw door de aanleg van een spoorlijn zou moeten worden doorsneden – dat gebeurde al in 1867, waardoor de helft van het monument verloren ging. De Nota van Antwoord is daar duidelijk over: ‘De cultuurhistorische waarde en status van (de tuin van) Huygens’ Hofwijck worden gewaarborgd; aantasting van deze cultuurhistorische waarde en status is niet aan de orde.’

Voldoening
Hofwijck heeft vanaf het begin van dit traject gekozen voor het overlegmodel. In gesprekken met meerdere bij dit project betrokken overheden en andere partijen is het belang van de buitenplaats Huygens’ Hofwijck als hoogwaardig en onvervangbaar rijksmonument naar voren gebracht. Harry Kortman, voorzitter van de Vereniging Hofwijck: ‘We hebben betrokken partijen uitgenodigd voor werkbezoeken, tijdens welke ze met eigen ogen de unieke buitenplaats hebben kunnen aanschouwen. Dat heeft gewerkt. Het doet mij deugd dat dit ook tot uiting komt in de Nota van Antwoord.’

Foto: Charles Groeneveld