Verontruste omwonenden van het winkelcentrum De Julianabaan hebben op Twitter aandacht gevraagd voor hun zorgen over de plannen om hoge woontorens neer te zetten in en rond het winkelcentrum.

De bezorgde buurtbewoners hebben huis-aan-huis-flyers onder andere bewoners en ondernemers verspreid over de voorgenomen herontwikkeling van het winkelcentrum. De critici zien op tegen de komst van drie woontorens van twintig verdiepingen. Men vreest onder meer voor extra parkeeroverlast, horizonvervuiling en het wegvallen van zonlicht. 

Lees hier meer over de plannen.

Twitter Julianabaan huis aan huisfolder