De fractie GBLV/Gemeentebelangen zal bij de raadsvergadering van dinsdag 24 november een motie indienen waarin de raad zich uitspreekt dat Opa’s veldje en de tuin van Huygens’ Hofwijck op geen enkele wijze mogen worden aangetast door de OV-verbinding met de Binckhorst.

GBLV-raadslid Monica Velu: ”Wethouder Van Eekelen blijft onduidelijk over wat het college van B&W nu wel of niet heeft afgesproken in het project over de bereikbaarheid van de Binckhorst. De fractie GBLV/Gemeentebelangen wil die helderheid wel geven. Wij vinden ook dat de gemeenteraad duidelijk stelling moet nemen: geen aantasting van Opa’s veldje en geen aantasting van de tuin van Huygens’ Hofwijck. Met onze motie is dat een helder signaal in de richting van de bewoners in Voorburg West, naar de wethouder en naar het college.”

De fractie GBLV/Gemeentebelangen is overigens niet tegen een goede OV-verbinding voor de Binckhorst. De inpassing daarvan vraagt wél een zinvolle participatie van de inwoners. Ook moet voorkomen worden dat de lasten in de vorm van extra verkeer onevenredig worden afgewenteld op Voorburg West.

Foto: Ap de Heus