Wat een prachtig plan. Hier moeten we iedereen in mee krijgen! Zo stelt het CDA.

Fijn dat het college het afgelopen halfjaar in sneltreinvaart een lange termijn visie voor dit deel van de gemeente heeft ontwikkeld. Een ‘Deal voor Noord’ met alle betrokken maatschappelijke organisaties, inwoners en vrijwilligersorganisaties zoals IBCE. Om alle achterstanden ten aanzien van onderwijs, financiële zelfredzaamheid en wonen in een periode van 20 jaar in te lopen tot het gemiddeld niveau van Leidschendam-Voorburg.

“We krijgen er geen spijt van” aldus raadslid Hendriks (CDA). Sterker nog: financieel is de gemeente uiteindelijk beter af als we écht stappen, samen met de inwoners, in deze geweldige wijk maken. Het begint volgens het CDA met het op orde brengen van de hygiënefactoren: bestrating, afval, ongedierte, onderhoud en veiligheid. Tegelijkertijd aan de slag met gelijke ontwikkelkansen, financiële zelfredzaamheid, gezondheid en leefbaarheid, waarvoor de doorlooptijd langer zal zijn.

De kern is ‘samen’ aan de slag. Met een krachtige programma-organisatie, beschikbaarheid van financiën en doorzettingsmacht. De basis ligt in het plan ‘Sterk voor Noord’, de uitvoeringskracht bij de inwoners. Om direct goed uit de startblokken te komen pleit het CDA, voor een ‘booster’ waarmee alle inwoners bij het plan worden betrokken bijvoorbeeld door studie-, sport – en cultuuractiviteiten gratis toegankelijk te maken en ondernemers te stimuleren een sportschool in de wijk te vestigen.