De gemeente Leidschendam-Voorburg ziet mogelijkheden voor de wijk De Heuvel/Amstelwijk om als eerste van het aardgas af te gaan.

Een toekomst zonder aardgas. Dat is waar de gemeente Leidschendam-Voorburg zich op voorbereid. In de Transitievisie Warmte (TVW) staat beschreven hoe we stappen zetten in het aardgasvrij maken van wijken. Voor de wijk De Heuvel/Amstelwijk ziet de gemeente mogelijkheden om als eerste van het aardgas af te gaan. De wijk ligt nabij de Dunea-rivierwaterleiding, waarmee rivierwater naar de duinen wordt vervoerd. Uit dit water kan warmte of koude gehaald worden, die vervolgens gebruikt kan worden om woningen te verwarmen of te koelen. The Westfield Mall of the Netherlands maakt nu al gebruik van de Dunea-leiding voor koeling.

Wethouder duurzaamheid Jan-Willem Rouwendal: “In de transitie naar aardgasvrij is de gemeente, samen met de woningcorporaties, al volop bezig te onderzoeken hoe we woningen op een andere manier kunnen verwarmen. Behalve betaalbaarheid is het zorgen voor draagvlak en betrokkenheid van bewoners hierbij een belangrijke voorwaarde.”

Programma Aardgasvrije Wijken
Op dit moment loopt de derde en laatste subsidieronde van het Rijks-Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). Het college is van plan voor de wijk De Heuvel/Amstelwijk een subsidie aan te vragen van maximaal € 4 miljoen om een deel van de wijk (500 corporatiewoningen) aardgasvrij te maken met aquathermie uit de Dunea-leiding. De subsidie legt de basis voor het aardgasvrij maken van de hele wijk.

Wijkuitvoeringsplannen
Volgend jaar gaat de gemeente starten met het maken van een wijkuitvoeringsplan voor de wijk. Dit is een uitgebreid participatieproces samen met de inwoners om uiteindelijk de beste warmteoplossing voor de buurt te kiezen. Het wijkuitvoeringsplan aardgasvrij wordt uiteindelijk door de raad vastgesteld.

Meer weten over het Rijks-Programma Aardgasvrije Wijken (PAW)? Kijk dan op www.lv.nl/paw.

Afbeelding: Gemeente LV