Het kindcentrum op locatie De Tol 251 in Leidschendam krijgt de naam MMiXX. Het nieuwe kindcentrum is een nauwe samenwerking tussen basisschool de Wegwijzer en Partou Kinderopvang.

Romeinse cijfers
De Romeinse cijfers MM = 2000 en XX = 20 vormen samen 2020, is het jaar waarin de bouw van het kindcentrum gestart is. De i staat voor Integraal (kindcentrum). 

De naam MMiXX staat tevens voor de mix van kinderen van 0-12 jaar, die allen welkom zijn. Kindcentrum MMiXX biedt een ononderbroken ontwikkellijn voor deze kinderen. Een belangrijke stap in deze ontwikkellijn is de nauwe samenwerking tussen kinderdagopvang en de school. Het doel is om de drempel tussen peuter- en kleutertijd weg te nemen. Door steeds meer samen te werken ontstaat een vloeiende overgang.

Brede ontwikkeling van kinderen
“Het ICK is bijna klaar en het wordt prachtig. Een fijne plek voor kinderen om vanaf baby, peuter, kleuter, leerling op te kunnen groeien. Op een plek waar kinderopvang, voorschoolse educatie en onderwijs optimaal samenwerken aan de brede ontwikkeling van kinderen. Daarbij staat het kind centraal. Zo kunnen we kinderen die extra aandacht nodig hebben vroeg signaleren en de juiste hulp en zorg bieden zodat zij mee kunnen komen in de klas.” Aldus Juliette Bouw, wethouder onderwijs.

Flexibele in- en uitstroomtijden
Het kindcentrum wil naast een doorgaande ontwikkellijn schooltijden die passen bij het bioritme van het kind invoeren. Kenmerkend zijn flexibele in- en uitstroomtijden. Een flexibele vakantie behoort tot de mogelijkheden. Het idee is om de herfst- en voorjaarsvakantie flexibel aan te bieden. Dit kan vanaf schooljaar 2021-2022.

Eigentijdse vorm van onderwijs
Schooldirecteur Maurice Olsthoorn: “In het nieuwe gebouw gaat het leerkrachtenteam vorm en inhoud geven aan een eigentijdse vorm van onderwijs. Kinderen krijgen les in de instructielokalen en op de leerpleinen. De instructielokalen zijn traditioneel ingericht en leerpleinen bieden een variëteit aan leerplekken, zoals statafels, groepstafels, fietsstoelen en tribunes.”

Vertrouwde sfeervolle kinderopvang in een nieuw pand
Wanneer Kindcentrum MMiXX gereed is, zal ook Partou kinderopvang de Tol verhuizen naar het nieuwe pand.

Locatiemanager Lian Kootstra: “Op deze nieuwe locatie zullen we onze sfeervolle kinderopvang met ons fijne team voortzetten, maar dan in een mooi fris nieuw gebouw en aansluitende tuin met volop speelmogelijkheden voor de kinderen van 0-4 jaar. Ook verzorgen wij de bso voor de kinderen vanaf 4 jaar, met dagelijks een verrassend activiteitenaanbod. Voor ouders heel fijn dat dit na de verhuizing allemaal in één pand wordt aangeboden. Door de nauwe samenwerking met school, zal voor kinderen de overgang naar de basisschool nog gemakkelijker worden.”

Start in het nieuwe ICK MMiXX
Naar verwachting wordt na de zomervakantie het nieuwe Integraal Kindcentrum MMiXX in gebruik genomen.

Foto: Tigges

Onthulling nieuwe naam ICK MMiXX