Omwonenden van de Van Ruysdaellaan in Leidschendam zijn niet te spreken over de plannen om een woningblok van 150 appartementen te bouwen. Het blok staat gepland op de hoek van de Van Ruysdaellaan en de Johann Sebastiaan Bachlaan. Nu staat daar nog een kantoorpand van drie woonlagen.

Bedoeling is dat er een woonblok komt van zeven lagen. De omwonenden zijn het niet eens met dit plan. Volgens hen is er een te groot bouwvolume op een relatief klein perceel gepland. Ook zou met dit plan de groene zone Voorburg-Leidschendam worden doorbroken.

In een flyer zetten de bewoners hun bezwaren tegen het plan en tegen de door de gemeente gevolgde koers uiteen.


Ruysdaellaan1