D66 Leidschendam-Voorburg is tevreden over de plannen voor woningbouw op De Star.

In de raadsvergadering is het ruimtelijk kader vastgesteld, waarbij de ambitie van ruim 140 nieuwe woningen (109 sociale huurwoningen en 36 vrije sector) concreet is gemaakt. D66-raadslid Mathlouti: “De voorgestelde bouwplannen zien er goed uit, en hiermee zetten we een goede stap in het zorgen voor betaalbare woningen in onze gemeente”.

Openbaar vervoer
Het met de bouwplannen positief gestemde D66 plaatst echter ook enkele kritische kanttekeningen. Over het beperkt aanwezige openbaar vervoer bijvoorbeeld, waarover D66 met een door de gehele gemeenteraad omarmde motie het college van B&W heeft opgeroepen hier werk van de maken. Mathlouti: “Dit soort grote bouwplannen pakken zonder een goed openbaar vervoer-netwerk negatief uit op de verkeersdrukte voor omwonenden. Op veel momenten van de dag is de verkeersdruk al hoog in dit gebied. De wijk gaat nu groeien en bij een gebrek aan openbaar vervoer zijn simpelweg nog meer mensen gewezen op het gebruik van een auto. Als gemeente moeten we daar nu op inspelen!”.

Verkeersveiligheid
Een andere zorg van D66 is de verkeersveiligheid. Een deel van De Star kent een snelheidslimiet 50-km per uur en nodigt uit om nog harder te rijden. Hard rijdende auto’s, vrachtwagens en tractoren zijn een grote zorg van de huidige bewoners van De Star en omgeving. Een voorstel van D66 om ook hier een 30-km-limiet te hanteren haalde het echter niet. Een gemiste kans wat Mathlouti betreft: “Bewoners hebben terechte zorgen over de verkeerssnelheid hier. Het is jammer en opmerkelijk dat het college wil vasthouden aan gemeentebreed verkeersbeleid uit 2014 ten koste van de verkeersveiligheid van inwoners. Daarbij is deze wijk met steeds meer jonge gezinnen en kinderen aan het verjongen, waarbij verkeersveiligheid nog belangrijker wordt”.

Geluid
Op dit moment is de geluidsbelasting hoog in het gebied, en de verwachting is dat deze met de verbreding van de A4 gaat toenemen. In het participatietraject met de huidige bewoners van De Star en omgeving is de geluidsoverlast benadrukt. Door de ligging van het bouwgebied langs de snelweg is gebleken dat een hoge geluidswand nodig is om een aanvaardbaar woonmilieu te creëren. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de beste geluidsmaatregelen, maar op aangegeven van D66 zal het college zich in ieder geval gaan inzetten de al voorgenomen geluidswand zo veel mogelijk met hoge bomen en struiken aan te vullen. De wens daarbij is om deze groenstrook door te trekken tot aan de eerste bosrand langs de A4 in de richting van Voorschoten. Dit om bij te dragen aan het groene karakter van het gebied, maar ook voor de opvang van geluid en CO2, alsook het beperken van het onaangename uitzicht op de snelweg en skibaan.

Rugbyclub
Met het concreet worden van de bouwplannen komt ook het einde van de Voorburgse Rugbyclub op De Star in zicht. De Voorburgse Rugbyclub is op dit moment tijdelijk gehuisvest op het beoogde bouwterrein in Leidschendam. Op initiatief van D66 sprak de gehele raad zich nadrukkelijk uit over de inspanningsverplichting van de gemeente om een nieuwe locatie te vinden.

Mahjoub Mathlouti 
                                                                                                   Mahjoub Mathlouti