Van maandag 15 februari 7:00 uur tot en met vrijdag 26 februari 17:00 uur voert provincie Zuid-Holland werkzaamheden uit aan de Sluis in Leidschendam.

Die is daardoor volledig afgesloten voor al het vaarwegverkeer. Wegverkeer, zoals auto’s en fietsers, kan tijdens het werk over de bruggen heen. Tijdens het testen van de bruggen kan verkeershinder ontstaan.

De werkzaamheden zijn nodig zodat de Sluis weer goed functioneert. De afgelopen maanden heeft de Sluis verschillende keren een storing gehad. De provincie heeft de oorzaak van de storingen onderzocht. Het blijkt dat een aantal elektronische onderdelen die de sluisdeuren aansturen, vervangen moet worden. Het is niet mogelijk tijdens het werk vaarverkeer af en toe door te laten, omdat de sluisdeuren dan niet functioneren.

Verkeershinder
Tijdens het werk kunnen auto’s, fietsers en overig wegverkeer over beide bruggen heen. Na de werkzaamheden worden de bruggen getest. Tijdens het testen zijn de bruggen alleen op sommige momenten (niet de gehele tijd) afgesloten voor al het wegverkeer. Het testen gebeurt tussen:

Maandag 22 februari 20:00 uur en dinsdag 23 februari 07:00 uur
Donderdag 25 februari 20:00 uur en vrijdag 26 februari 07:00 uur

Ondanks dat verkeer over de ene brug heen kan als de ander tijdelijk is afgesloten, en andersom, kan verkeershinder ontstaan. Bij de bruggen zijn verkeersregelaars aanwezig die aangeven over welke brug het verkeer heen kan.