Het college van Leidschendam-Voorburg heeft het ruimtelijk kader voor (sociale) woningbouw op De Star in Leidschendam vastgesteld.

De Star is in 2016 door de gemeenteraad aangewezen als locatie voor sociale woningbouw. Wethouder Jan Willem Rouwendal: “Het vaststellen van het ruimtelijk kader is een belangrijke tussenstap om onze ambitie, het bouwen van een aantrekkelijke groene en duurzame woonbuurt, te realiseren. In het plan zijn 145 woningen opgenomen, waarvan ca. 110 sociale huurwoningen en ca. 35 vrije sector woningen.”

Groene duurzame woonwijk
De woningbouwplannen zijn in opdracht van de gemeente, WDevelop en woningcorporatie Stichting Wooninvest uitgewerkt in de ruimtelijke studie De Star. Hierin staat onder meer dat de nieuwe woonwijk een aantal groene verbindingen en een groene openbare zone voor sport en spel krijgt. Er komen zowel woningen van twee bouwlagen als gebouwen met vier woonlagen. Vanuit de woningen is het landschap direct te betreden. Zo komen er informele wandelpaden en is er natuurbeheer tot aan de voordeur van de woningen. Het nieuwe clubhuis ‘Sportpark de Star’ krijgt in de plannen een plek aan de noordkant van de wijk. Voor de rugbyvereniging, die momenteel tijdelijk gehuisvest is op De Star, wordt een alternatieve locatie gezocht.

Participatie
Afgelopen zomer konden inwoners en belangstellenden gedurende zes weken via de website www.ingesprekmetlv.nl het stedenbouwkundige schetsplan bekijken en hierop reageren, meedenken over de inrichting van de groene zones en vragen stellen over het plan. Veel inwoners hebben hiervan gebruik gemaakt. De belangrijkste reacties gingen over de ontsluiting en bereikbaarheid van de wijk, parkeren, geluid en veiligheid. De reacties worden meegenomen in de verdere uitwerking van de plannen.

Vervolg
Na vaststelling van het ruimtelijk kader door de gemeenteraad wordt in 2021 het ruimtelijk kader voor De Star samen met de omgeving verder uitgewerkt om de ontwikkeling planologisch mogelijk te maken. Ook worden benodigde onderzoeken uitgevoerd en afspraken gemaakt met de (ontwikkelende) partijen in het gebied. Dit wordt vervolgens financieel vertaald naar de grondexploitatie. Naar verwachting wordt de gemeenteraad in het eerste kwartaal 2022 gevraagd deze grondexploitatie te openen en te besluiten over de uitwerking van het ruimtelijk kader.