WZH Prinsenhof in Leidschendam heeft als eerste locatie van WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) het Prezo Care-keurmerk ontvangen.

Cliënt centraal
Prezo (Prestaties in de Zorg) is een manier van denken en werken waarbij de cliënt centraal staat. Het draait niet om protocollen, maar om wensen, creatieve invulling en hoe de organisatie dat faciliteert. De locatie Prinsenhof voldoet volgens de kwaliteitsmeters van Stichting Perspect het aan alle criteria van het keurmerk. “Het is een erkenning voor alle medewerkers en vrijwilligers”, aldus locatiemanager Richard Spraakman.

De auditoren van het kwaliteitsinstituut hebben begin dit jaar drie maanden rondgekeken in het verpleeghuis. Ze voerden gesprekken met bewoners, familie, medewerkers, vrijwilligers en managers. Vanuit verschillende invalshoeken beoordeelden ze de locatie: op persoonsgerichte zorg, vakmanschap, samenwerking, bedrijfsvoering, organisatiecultuur en omgang met waarden en regels.Bordje
Locatiemanager Spraakman is blij met het Prezo Care-bordje op de gevel van ‘zijn’ woonzorgcentrum: “Dat bordje laat zien dat wij een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem hebben. Het zegt iets over de manier waarop wij hier met elkaar omgaan. Dat we aandacht hebben voor de mens achter de bewoner, met zijn eigen unieke geschiedenis en wensen.”

In WZH Prinsenhof wonen 92 mensen met dementie en 38 mensen met ernstige lichamelijke klachten. Daarnaast heeft de locatie een dagactiviteitencentrum. Hier brengen elke week 80 tot 100 bezoekers één of meer dagdelen door. Mede dankzij deze opvang kunnen zij zelfstandig blijven wonen.

Proeftuin
Het Prezo Care-traject bij WZH Prinsenhof was tevens een pilot om te kijken of dit traject ook voor andere WZH-locaties passend is. Dit blijkt zo te zijn; inmiddels zijn diverse locaties van plan om bij de eerstvolgende certificering voor Prezo Care te kiezen.

Foto boven: Andrea Piacquadio via Pexels

WZH Prezo care