Woensdag 3 juli sprak CDA Leidschendam-Voorburg met wijkverenigingen over hun uitdagingen en het CDA-voorstel voor leefbare wijken.

De bijeenkomst, georganiseerd door de BurgerKrachtCentrale, behandelde financiële problemen, communicatie, vrijwilligerswerving en betrokkenheid van jongeren.

Tijdens het gesprek kwamen verschillende thema's aan bod, zoals financiële uitdagingen, communicatie met de gemeente, het werven van vrijwilligers en het betrekken van jongere generaties. Het is duidelijk dat wijkverenigingen graag actief willen zijn in de samenleving en op zoek zijn naar ondersteuning van de gemeente. "Wijkverenigingen en de gemeente kunnen veel voor elkaar betekenen. Daarom moet de samenwerking goed verlopen. Dat er zorgen over zijn, nemen we als CDA serieus," zei Koster.

Een belangrijk punt voor de samenwerking is dat de gemeente wijkverenigingen niet moet behandelen als uitvoeringsorganisaties. "Wijkverenigingen zijn autonoom en hebben veel expertise. Ze kunnen veel bijdragen aan de gemeente, maar dat moet wel vanuit hun eigen rol," legde Koster uit. Hij betreurde dat wijkverenigingen nog niet structureel betrokken worden bij gemeentelijk beleid, ondanks hun waardevolle kennis van de wijken.

Daarnaast hebben wijkverenigingen het financieel zwaar sinds de gemeentelijke bezuinigingen. Het CDA uitte haar zorgen hierover. "Wijkverenigingen zijn belangrijk als maatschappelijk bindmiddel voor de lokale samenleving," stelde Koster. "Daarom wil het CDA dat de gemeente helpt om meer leden en vrijwilligers aan te trekken. Ook het nieuwe cultuurbeleid kan helpen jongeren en wijkverenigingen dichter bij elkaar te brengen."

Het CDA benadrukt dat de gemeente niet alleen vanuit haar eigen behoeften, maar ook vanuit de behoeften van wijkverenigingen in gesprek moet gaan. "Vraag vanuit oprechte interesse hoe het met wijkverenigingen gaat, dat zou al heel veel betekenen," aldus Koster.

Hoewel de gemeente financieel goed presteert, is er weinig ruimte voor nieuwe structurele uitgaven. "We moeten samen met de wijkverenigingen kijken hoe we hun eigen inkomsten kunnen versterken," concludeerde Koster. "Elke bijdrage helpt en wijkverenigingen zijn van essentieel belang binnen onze gemeente aldus Jorrit Koster.


Door: Karin van der Spek
Bron: CDA LV