In de gemeente Leidschendam-Voorburg zijn veel locaties, parken, gebouwen en verhalen uit vroegere tijden te vinden. Dit zijn onderdelen van het erfgoed van de gemeente.

Om te weten te komen wat erfgoed voor haar inwoners betekent, houdt de gemeente een inventarisatie. Op zaterdag 15 juni tussen 10:00 en 12:00 uur vraagt de gemeente op het Damplein in Leidschendam aan inwoners welk erfgoed ze kennen en belangrijk vinden.

Erfgoed
Erfgoed kan tastbaar zijn zoals een gebouw of een object, bijvoorbeeld Molen de Vlieger in Voorburg of een oude Romeinse vondst uit de grond. Maar ook niet-tastbaar, zoals gebruiken, streekgerechten, muziek en terugkerende feesten. Dat is ook erfgoed. Materieel én immaterieel erfgoed vormen onze identiteit. Ze laten samen zien wat belangrijk is om te bewaren voor latere generaties. Erfgoed is niet alleen oud: het kan elke dag ontstaan. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de schaatstochten met koek en zopie op de Molenvaart bij de Drie Molens in Leidschendam.

Waarom is erfgoed belangrijk?
De gemeente is geworden wat het nu is door alle bijdragen van eerdere generaties. Door erfgoed te bestuderen, kunnen onderbouwde keuzes voor de toekomst worden gemaakt. Daarvoor laat de gemeente dit jaar een gebiedsbiografie schrijven. In de gebiedsbiografie staat het erfgoed beschreven dat ruimtelijk nu nog terug te vinden is. Maar ook het niet tastbare erfgoed is belangrijk. De ontmoetingen met de inwoners bieden de kans om nieuw erfgoed te signaleren en kennis aan te vullen die misschien (nog) niet op papier staat.

Want iedereen draagt erfgoed mee en geeft er mede vorm aan, of u nu in Leidschendam het Veur theater of Houtzaagmolen de Salamander bezoekt, of geniet van de nieuwste film in Kinepolis. Met het behoud van erfgoed ontstaat er niet alleen verbondenheid met de geschiedenis, maar ook inspiratie voor de toekomst.

Meer informatie is te vinden op www.lvverrast.nl


Door: Peter van der Aar.
Bron: gemeentelijke website lv.nl.
Foto: luchtfoto Leidschendam centrum / Vliet (foto: gemeente LV).