Vorig jaar diende het CDA Leidschendam-Voorburg een unaniem gesteunde motie in om in kaart te brengen waar de meeste fietsendiefstallen plaatsvinden.

Ook vroeg het CDA te onderzoeken wat er nodig is om dit te voorkomen door bewaakte fietsenstalling te realiseren. “Inmiddels heeft de wethouder enkele locaties in kaart gebracht waar veel fietsen worden gestolen. Wij zijn benieuwd of en binnen welke termijn daar bewaakte fietsenstallingen kunnen worden gerealiseerd en of andere locaties waar veel fietsen worden gestolen ook in aanmerking komen voor een bewaakte fietsenstalling”, licht CDA-raadslid Lieke Muller toe. Het CDA Leidschendam-Voorburg heeft daarom vervolgvragen gesteld over het veilig kunnen stallen van fietsen.

Veilig fietsen stallen bij stations en winkelkernen
“Het doel is om het gebruik van de fiets te bevorderen. Fietsen is goed voor de beweging, het kent geen CO2-uitstoot en draagt bij aan een gezonde leefomgeving en leefstijl. Voor de kortere afstanden is de fiets een uitstekend alternatief voor de auto. De landelijke overheid is hier recent ook een campagne voor gestart. Om fietsen in onze gemeente aantrekkelijker te maken moeten we inzetten op goede fietsvoorzieningen. Een bewaakte fietsenstalling hoort daarbij, zeker op locaties waar veel mensen komen”, legt Muller uit.

Het CDA ziet dan ook graag dat er vaart wordt gemaakt met het verbeteren van die fietsvoorzieningen. “Dat kan gaan om veiligere fietspaden of aansluitingen op regionale snelfietsroutes, maar ook dat is niet zo 1, 2, 3 geregeld. Wat we makkelijker kunnen realiseren is dat mensen veilig hun fiets kunnen stallen bij knooppunten als winkelkernen en OV-haltes of -stations zodat je toch eerder geneigd bent de fiets te pakken”.

Bewaakte fietsenstalling bij Mall of the Netherlands
Daarnaast wil het CDA weten waarom er nog steeds geen bewaakte fietsenstalling bij de Mall is gerealiseerd. “We weten dat dit de verantwoordelijkheid is van URW (eigenaar/beheerder van Westfield Mall of the Netherlands -red.), maar hopelijk kan het college op basis van gesprekken met URW inzicht verschaffen waarom die langverwachte fietsenstalling er nou nog steeds niet is. Dat bij het ontwikkelen van een gigantisch winkelcentrum midden in een woonwijk geen rekening is gehouden met het veilig kunnen stallen van je fiets is natuurlijk al raar, maar dat er drie jaar na opening van de Mall nog steeds geen enkele zichtbare acties zijn om een bewaakte fietsenstalling te realiseren is helemaal van de zotte” betoogt Muller.

Namens het CDA vraagt zij naar de stand van zaken rondom de bewaakte fietsenstalling die gepland staat op de hoek Heuvelweg/Banninglaan. Tevens vraagt de partij of er ook beweging is om bewaakte fietsenstallingen te realiseren bij de drukker bezochte Mall-ingangen langs Weigelia en ter hoogte van de hoek Noordsingel/Banninglaan.

“Dat de Mall voor veel autoverkeer en daarmee verkeers- en parkeerdruk rond de Mall zorgt, is geen verrassing. De gemeente wil mensen stimuleren om vaker de fiets te pakken naar de Mall. Voor inwoners is dat vaak ook goed te doen, maar we horen heel vaak van inwoners dat ze niet op de fiets naar de Mall gaan omdat ze hun dure e-bike of bakfiets niet veilig kunnen stallen. Nu gaan we als gemeente aan de slag met een plan van aanpak om parkeeroverlast rondom de Mall tegen te gaan, maar vanuit URW zien we niet tot nauwelijks actie om zélf bij te dragen aan de overlast die hun populariteit veroorzaakt”. De partij vraagt dan ook op welke manieren URW zelf bijdraagt aan het stimuleren van veilig fietsverkeer van/naar de Mall.


Door: Peter van der Aar.
Bron: persbericht CDA LV.