De partijen ChristenUnie, PvdA, GroenLinks en SP hebben vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders over de voortgang van de uitvoering van de Spreidingswet.

Deze wet is bedoeld om de opvang van asielzoekers eerlijk over Nederland te verdelen. De partijen maken zich zorgen dat er vertraging in de uitvoering van deze wet komt, nu er op landelijk niveau nieuw beleid is aangekondigd.

De vier onderhandelende partijen uit de Tweede Kamer (PVV, VVD, NSC en BBB) hebben het voornemen uitgesproken om de Spreidingswet in te trekken. Dat zou moeten gebeuren als onderdeel van een nieuwe Asielcrisiswet en dat betekent dat er nog veel stappen gezet moeten worden voor het mogelijk zo ver is. Eerst moet de formatie worden afgerond en er moet een nieuwe regering worden gevormd. Dan moet een nieuw wetsvoorstel worden uitgewerkt, daar moeten de Tweede en Eerste Kamer mee akkoord gaan en pas dan wordt de huidige wetgeving mogelijk aangepast.

Sommige gemeenten in Nederland zeggen nu al dat zij geen uitvoering meer zullen geven aan de Spreidingswet. Dat willen de vier sociale partijen in Leidschendam-Voorburg voorkomen. Frank Wilschut (ChristenUnie): “Er is nu een acuut probleem in verschillende gemeenten in Nederland, denk aan Ter Apel. Dat moet worden opgelost en daar kunnen wij een steentje aan bijdragen.”

De gemeenteraad heeft eerder al een motie aangenomen die het college opdroeg om snel aan de slag te gaan met uitvoering van de Spreidingswet. Jochem Streefkerk (PvdA): “We willen ervoor zorgen dat het college blijft doen wat de gemeenteraad als opdracht heeft gegeven. Initiatieven voor meer opvangplekken in de gemeente moeten door het college worden gestimuleerd.”

Ook de nu nog zittende staatsecretaris Eric van der Burg (VVD) heeft aangegeven dat de Spreidingswet nog bestaat en moet worden uitgevoerd zolang deze niet is ingetrokken. Natalie van Weers (GroenLinks): “Er zijn nog steeds meer opvangplekken nodig in Nederland. Een welvarende gemeente zoals Leidschendam-Voorburg kan meer bijdragen, dan we nu al doen.”

De nu gestelde vragen zouden uiterlijk vrijdag 31 mei beantwoord moeten worden. Als de antwoorden niet toereikend zijn, hebben de sociale partijen al aangekondigd een debat aan te vragen in de gemeenteraad. Ed van der Schaft (SP): “Wij gaan ervan uit dat het college van B&W geen paniekvoetbal gaat spelen en netjes de aangenomen motie uitvoert, in overeenstemming met de bestaande wet. Maar dat willen we wel bevestigd krijgen.”


Door: Peter van der Aar.
Bron: gezamenlijk persbericht ChristenUnie, PvdA, GroenLinks en SP.
Foto v.l.n.r.: Fractievoorzitters Frank Wilschut (ChristenUnie), Jochem Streefkerk (PvdA), Natalie van Weers (GroenLinks) en Ed van der Schaft (SP)