Het burgerinitiatief Vlietland vraagt zich af waarom de gemeente Leidschendam-Voorburg niet reageert op het bezwaar dat zij eerder dit jaar indiende.

Het burgerinitiatief Vlietland meldt nu dat zij de gemeente Leidschendam-Voorburg in gebreke hebben gesteld. 

Al op 22 december 2022 vroeg burgerinitiatief Vlietland een verzoek op basis van de Wet open overheid om inzage in het advies dat de huisadvocaat van de gemeente gaf over de mogelijkheid tot het bevriezen van het nieuwe bestemmingsplan voor natuur- en recreatiegebied Vlietland. Dat verzoek werd afgewezen, waarop het burgerinitiatief in bezwaar ging. Eind juni werd het bezwaar behandeld door een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. Twee maanden later is er nog steeds geen advies of besluit op het bezwaar. Daarom heeft het burgerinitiatief de gemeente nu in gebreke gesteld.

Waarom inzage in het advies van de huisadvocaat?
Het burgerinitiatief Vlietland stelde bijna een jaar geleden voor om het nieuwe bouwplan voor Vlietland een jaar op te schorten via een zogeheten voorbereidingsbesluit. Dit geeft de mogelijkheid om een jaar lang de tijd te nemen een nieuw plan te maken. Tijdens dat jaar kan dan ook de participatie plaatsvinden die tot nu toe bij deze plannen nooit heeft plaatsgevonden.

Het college gaf in een juridische notitie aan dat het bevriezen van het plan niet mogelijk is. Dat advies was getoetst door de huisadvocaat van de gemeente. Het burgerinitiatief wil het advies van de huisadvocaat graag inzien om de juridische onderbouwing te kunnen begrijpen. Het college weigert die inzage volgens het burgerinitiatief. 

Invloed op second opinion
Door alle onduidelijkheid rond het bevriezen van het plan, besloot de gemeenteraad een second opinion aan te vragen bij een onafhankelijke advocaat.

De opdrachtverstrekking aan die advocaat
verliep volgens het burgerinitiatief bijzonder rommelig. Door inmenging van ambtenaren die ook betrokken waren bij het opstellen van de oorspronkelijke collegenotitie (de first opinion) was van een echt onafhankelijk advies en een zuivere en onafhankelijke second opinion al snel geen sprake meer.

De first opinion is meegenomen in de second opinion, waardoor dat advies nu óók geheim is. Wordt de first opinion openbaar gemaakt op advies van de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie? Dan is de second opinion daarmee ook openbaar. Er hangt dus nogal wat van dit besluit op bezwaar af. 

Besluit door de raad over openbaar maken second opinion
Maar het zal het dossier Vlietland niet zijn als er niet nog ergens een twist zat. Het college van B&W doet er werkelijk alles aan om te voorkomen dat er ooit iets naar buiten komt van de first of second opinion. Tijdens de raadsvergadering van 26 september aanstaande wordt namelijk besloten over een verzoek tot opheffing van de geheimhouding van de second opinion.

Dat verzoek is volgens de raadsgriffier ontstaan toen het burgerinitiatief via een ander Woo-verzoek ook om inzage in deze second opinion vroeg. Hoewel op een - geheime - vergadering op 11 juli besloten zou zijn dat dit advies ook geheim is, was dat blijkbaar niet officieel genoeg. Dat besluit moet via een nieuw besluit al dan niet bekrachtigd worden. 

Oproep aan de raad
Als er op 26 september besloten wordt tot geheimhouding, dan vraagt het college van B&W de raad om die geheimhouding op te leggen op alle “lopende en toekomstige procedures in bezwaar en (hoger) beroep dan wel civiele procedures”. Ze lijken er daarmee op aan te sturen dat zelfs als de bezwaarschriftencommissie positief adviseert - of al geadviseerd heeft - over openbaarmaking van de first opinion, deze toch geheim blijft.

Daarom pleit het burgerinitiatief voor het volgende:
  1. Maak het advies van de onafhankelijke bezwaarcommissie bekend.

  2. Besluit op het bezwaar van het burgerinitiatief met betrekking tot de first opinion.

  3. Besluit als raad pas over geheimhouding van de second opinion als duidelijk is hoe de bezwaarschriftencommissie over het openbaar maken van de first opinion adviseert.
Naar de rechter
Het burgerinitiatief weet niet waar de vertraging bij het besluit op het bezwaar over het openbaren van de first opinion zit. Het college hoeft het advies van de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie niet over te nemen, maar dit is wel gebruikelijk. Ligt er echter een besluit tot geheimhouding van de raad? Dan wordt het makkelijker voor het college van B&W om toch tegen dat advies van de onafhankelijke bezwaaschriftencommissie in de first opinion geheim te houden.

Met de ingebrekestelling heeft het burgerinitiatief de gemeente gevraagd binnen 2 weken alsnog een besluit te nemen. Gebeurt dit niet? Dan volgt een gang naar de rechter. 


Door: Karin van der Spek
Bron: persbericht burgerinitiatief Vlietland 
Foto: archieffoto Midvliet