In de recente commissievergadering heeft D66 haar standpunt over de nieuwe parkeernormen duidelijk gemaakt.

De focus ligt nadrukkelijke op het belang van hoogwaardige fietsvoorzieningen.Deze discussie volgde op een bezoek aan Pijnacker-Nootdorp, waar een interessant bouwproject in ontwikkeling is dat laat zien hoe wonen, duurzaamheid en verkeer samenkomen.

De nota over de parkeernormen lijkt erg technisch, maar voor D66 is het meer dan techniek alleen. Het gaat om politieke keuzes. "Wij vinden dat we flexibel moeten zijn in plaats van strikte regels te hanteren. Op die manier creëren we kansen, gericht op maatwerk."

Een belangrijke verbetering in de parkeernormen is het opnemen van normen voor het parkeren van fietsen naast die voor auto's. D66 benadrukt het belang van hoogwaardige fietsenstallingen om fietsgebruik te stimuleren. "We hebben vragen gesteld aan de wethouder over het verplicht stellen van excellente fietsparkeervoorzieningen in nieuwe projecten, omdat we geloven dat dit de sleutel is tot duurzame mobiliteit en een leefbare stad."

"Tijdens de vergadering bespraken we ook waarom mensen met duurdere huizen meer parkeerplaatsen zouden moeten hebben. D66 heeft voorgesteld om na te denken over hogere kosten voor parkeerontheffingen als je meerdere auto's hebt in een blauwe zone. Deze discussies zijn het begin van gesprekken over eerlijke, duurzame en toegankelijke mobiliteit in Leidschendam-Voorburg."

D66 blijft zich inzetten voor vernieuwing en kijkt uit naar verdere gesprekken met collega's in de gemeenteraad. De nieuwe parkeernormen, met de nadruk op hoogwaardige fietsvoorzieningen, vormen een goede basis voor deze gesprekken.


Door: Peter van der Aar.
Bron|: persbericht D66 Leidschendam-Voorburg.