Vrijdag 2 juni ging CDA-raadslid Lieke Muller samen met collega’s Hinke de Groot (raadslid CDA Den Haag) en Arjen Veerman (Statenlid CDA Zuid Holland) fietsend op werkbezoek in de Vlietzoom.

Onder de kundige begeleiding van Chong Choy en Wouter van IJzeren van de Vlietzoom Alliantie kregen zij een rondleiding door dit bijzondere gebied waar regionale samenwerking en een gezamenlijke visie hard nodig zijn.

“De Vlietzoom is een gebied aan de rand van onze gemeente waar diverse sportvelden en -verenigingen gevestigd zijn. De route langs de Vliet is tevens rijk aan cultuur-historische plekken en buitenplaatsen, zoals Buitengoed Dorrepaal. Even verderop ligt een bedrijventerrein, wat aandacht verdient aangaande veiligheid en verkeersafwikkeling”, legt raadslid Lieke Muller van CDA Leidschendam-Voorburg uit. “De uitdaging hier ligt in de gedeelde bestuurlijke verantwoordelijkheid: het ene stukje land hoort bij gemeente Den Haag, de wijk ernaast is van Leidschendam-Voorburg en aan de andere kant van die wijk sta je weer in Den Haag. Daarom is die regionale samenwerking zo belangrijk. Het is waardevol om met mijn collega’s uit Den Haag en Zuid-Holland hier te zijn zodat we ook elkaars obstakels en kansen beter leren begrijpen”.

De Vlietzoom Alliantie bestaat uit mensen die nauw betrokken zijn bij de ontwikkeling van de Vlietzoom, van inwoners tot bestuurders van de verenigingen en bedrijven aldaar. De Vlietzoom is het terrein tussen de A4 en de Vliet en loopt van Rijswijk tot en met Leidschendam, “een bijzonder gebied waar cultuur en geschiedenis, groen, water, sport en bedrijvigheid samenkomen op een paar vierkante kilometer” legt Muller uit.

“Met alle ontwikkelingen rond het Haagse Central Innovation District (CID) even verderop, onder andere in de Binckhorst en bij Laan van NOI, zullen we de komende jaren tienduizenden extra inwoners in onze regio verwelkomen. Die mensen willen ook ergens voetballen, cricketen, rugbyen en hockeyen. Ruimte voor buitensport en -recreatie wordt schaarser én harder nodig. De Vlietzoom kan daarin voorzien, maar dan moeten we wel nú nadenken over hoe we dit gebied zo optimaal mogelijk kunnen benutten”.

Haagse CDA-collega Hinke de Groot valt bij “Ook voor inwoners van Den Haag biedt de Vlietzoom veel kansen. Op de Binckhorst en bij Laan van NOI komen er veel woningen bij, en het is belangrijk dat we de groei in dit gebied in gelijke tred met genoeg voorzieningen realiseren. We zullen samen met gemeente Leidschendam-Voorburg, maar ook met de provincie en het Rijk moeten kijken hoe we sport, recreatie en groen ruimte kunnen geven. Er ligt ook een opdracht om te kijken naar een goede doorstroming van verkeer in deze zone, met name op de Westvlietweg. Daarvoor moeten we kijken naar het vrachtverkeer, maar ook naar snelle, veilige fietsroutes”.

“Om de toekomstvisie voor dit bijzondere gebied verder te ontwikkelen en realiseren, is goede samenwerking op gemeentelijk en provinciaal niveau van groot belang. Als statenlid heb ik samen met de CDA fracties uit Den Haag en Leidschendam-Voorburg de Vlietzoom met eigen ogen bekeken en geluisterd naar betrokken bewoners in het gebied“, besluit CDA-Statenlid Arjen Veerman.

Door: Peter van der Aar.
Bron: persbericht CDA Leidschendam-Voorburg.