Inwoners maken kennis met (vrijwilligers)werk en andere manieren om mee te doen tijdens het netwerkcafé van het Werksgeversservicepunt.

Hoe langer je niet werkt, hoe groter de afstand tot de arbeidsmarkt wordt. En hoe hoger de drempel is om weer werk te vinden én te behouden. Speciaal voor inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt organiseerde het Werkgeversservicepunt van de gemeente een netwerkcafé Participatie. In totaal waren er 38 deelnemers. Op donderdag 11 mei lieten verschillende maatschappelijke organisaties hen kennismaken met de mogelijkheden voor onder andere vrijwilligerswerk, dagbesteding, sport en taal.

Wethouder Werk Astrid van Eekelen is blij met de deelnemersopkomst en de betrokkenheid van maatschappelijke organisaties: “We willen dat al onze inwoners mee kunnen doen, oftewel participeren. Met dit netwerkcafé Participatie laten we inwoners laagdrempelig kennismaken met onze sociale partners. Zij bieden de eerste stap richting (vrijwilligers)werk, dagbesteding of een andere vorm van participatie. Zo helpen we inwoners in beweging te komen op een manier die bij hen past.”

Aandacht en begeleiding
Het netwerkcafé Participatie werd als proef georganiseerd voor inwoners die 2 jaar of langer geen werk hebben. Daarmee hebben zij een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Voor veel deelnemers is de stap naar regulier betaald werk in eerste instantie te groot. Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat met de juiste aandacht en begeleiding het mogelijk is om inwoners te ondersteunen om actief te zijn. Naast betaald- en vrijwilligerswerk, is er ook aandacht voor dagbesteding en betaald beschut werk.

Bij de organisatie waren ook de participatieconsulenten betrokken. Dit zijn medewerkers van de gemeente die zich inzetten om inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden.

Zie ook
Meer over het Werkgeversservicepunt