Scheidend burgemeester Bijl van Leidschendam-Voorburg heeft de woede van een aantal inwoners op zijn hals gehaald.

De boosheid is een gevolg van zijn ongevoelige uitspraken over de plannen voor de snelle tramverbinding (HOV):”we kunnen er geen museum van maken”, aldus Bijl bij Midvliet Actueel. De bewonersorganisaties van Voorburg-West hebben nu hun hoop gevestigd op hun nieuwe burgervader: Martijn Vroom.

Goochelen met getallen
Anders dan wordt beweerd, komen er in de Binckhorst maximaal 10.000 woningen als de gemeenteraad van Den Haag de tweede tranche van 5000 woningen opneemt in het nog vast te stellen herziene Omgevingsplan, waarover de Raad van State nog een uitspraak moet doen naar aanleiding van de beroepszaak tegen de hoogbouw op het Maanplein.
Het getal van 30.000 woningen van Bijl gaat over het Central Innovation District (CID) en de Binckhorst samen. Het OV voor het CID gebied kan prima lopen via de drie stations HS, CS en Laan van NOI, waar alle intercity’s stoppen.

De inwoners vragen zich af waarom het belang van OV voor deze nieuwe huishoudens in de Binckhorst boven het belang gaat van de 5000 bestaande inwoners in Voorburg-West? De uitspraken van de vertrekkend burgemeester verklaren waarschijnlijk wel waarom deze inwoners zich zo genegeerd voelen.

Recente verkeersproblemen door afsluiting Hoornbrug brengen zwakke plek HOV-plan aan het licht
De (tijdelijke) afsluiting van de Hoornbrug laat zien dat als er geen goede doorstroming is voor het verkeer, de Rotterdamse baan nooit de functie krijgt die was beoogd. Dan kan ook het OV zowel bus als tram volledig vastlopen als de ruimte voor een vrije baan op maaiveld er fysiek niet kan komen. Gewoonweg omdat de ruimte tussen jaren-30 huizen ontbreekt.

Als het OV vast staat, wordt het niet gebruikt en is de investering zonde van het geld. De toekomstige Hoogwaardige Openbaar Vervoer-verbinding (HOV) kan dan zo maar in een Laagwaardige Openbaar Vervoer-verbinding (LOV) veranderen. De HTM erkent problemen en heeft per 22 februari de dienstregeling aangepast in de spits. Van 14:30 tot 18:30 rijdt de tijdelijke tram niet meer naar station Voorburg.

Een omzetting van de bus door de Binckhorst naar een tramverbinding is alleen maar nuttig als er voldoende passagiers zijn en een vrije doorgang kan worden gegarandeerd. Zolang de bussen 26 en 28 nog niet in die behoefte kunnen voorzien is een omzetting naar een tram met meer passagiers helemaal niet nodig.

Schrikbeeld Mall of the Netherlands versterkt roep om verkeerscirculatieplan
De verenigde bewonersgroepen roepen het college van B&W op om samen te werken om tot een regionaal verkeer en vervoerplan (incl. OV) te komen. In de gemeente Rijswijk was afgelopen december al bijna een motie aangenomen van deze strekking. In Leidschendam-Voorburg zijn inmiddels raadsvragen gesteld. Het is namelijk de bedoeling om minder verkeer over de Westvlietweg te laten rijden (zgn. afwaarderen), en de gemeente Rijswijk wil de Geestbrugweg eenrichtingsverkeer maken. Met nog vers in het achterhoofd de huidige problemen bij The Mall of the Netherlands lijkt monitoring en een onderzoek naar de verkeerscirculatie (incl. OV) in regionaal verband dus essentieel voor de respectievelijke colleges van B&W om straks een gedegen besluit te kunnen nemen over nieuwe openbaar vervoer verbindingen in de regio, en die over de Binckhorstlaan en de Geestbrugweg in het bijzonder.

Een openluchtmuseum hoeft het niet te worden maar koester historisch Leidschendam-Voorburg
In 1870 werd de tuin van Huygens’ Hofwijck klakkeloos gehalveerd omdat op die plek Station Voorburg moest worden aangelegd. Nu een algemeen erkende historische blunder, maar in die tijd was het spoor zo belangrijk, daar moest veel voor wijken. Naast de historische kern zijn ook de karakteristieke jaren-30 wijken van deze gemeente het koesteren waard.