De fracties van de PvdA, SP, CU, CDA en GroenLinks hebben verzocht om een extra raadsvergadering inzake de doorontwikkeling Vlietland-Noord.

Aanleiding hiervoor is de brief van de Provincie Zuid-Holland aan het college en de gemeenteraad over een onjuiste weergave van de rol van de Provincie in de doorontwikkeling van Vlietland Noord.

De betreffende fracties in de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg hebben kennis genomen van de brief van de Provincie Zuid-Holland. In deze brief worden de beweringen van het college van B&W van Leidschendam-Voorburg lijnrecht tegengesproken ten aanzien van de rol van de Provincie Zuid-Holland in de doorontwikkeling van Vlietland.

PvdA, SP, CU, CDA en Groenlinks Leidschendam-Voorburg spreken hun onvrede hierover uit: “We willen als gemeenteraad een besluit nemen op basis van feiten. Het feit dat de Provincie ons een brief moet sturen, terwijl het college ons andere feiten voorhoudt, is verwarrend. We kunnen niet anders dan om opheldering vragen. We willen duidelijkheid als raad. Een spoeddebat hierover is nodig en een second opinion op het advies van de huisadvocaat ook en wel zo snel als mogelijk.”