Wethouder Marcel Belt (D66) reikte zondagmiddag 20 november in Theater Ludens tijdens de donateursmiddag van de ‘Stichting ‘Mooi Voorburg’ drie prijzen uit.

Dit waren prijzen voor de beste ideeën voor een duurzame groene buurt. Dit naar aanleiding van een door Mooi Voorburg tijdens Open Monumentendag in september uitgeschreven wedstrijd.

De prijzen gingen naar Petra Poorter voor haar idee van het realiseren van een hondenpoepbak die op de riolering is aangesloten. Hiermee kan hondenpoep worden omgezet tot biogas dat een energiebron. In bijvoorbeeld Leeuwarden wordt zo’n systeem al gebruikt. Wiebe Wamelink ontving zijn prijs met het idee ‘een straat voor de toekomst’. Plaats in de middenberm (Laan van Nieuw Oosteinde) een waterreservoir waar regen in kan worden opgevangen voor droge tijden. En leg dan meteen een energiekabel aan voor het opladen van elektrische auto’s. Het derde bekroonde idee kwam van Natasja Stet en Raymond Bierens.

Hun idee is isolatie van de buitenmuren van de vele Voorburgse woningen die aan de binnenkant niet goed te isoleren zijn met groen. Richt daarvoor een collectief op dat het groen gezamenlijk inkoopt en laat onderhouden. De wethouder zegde toe de ideeën van de inzenders mee te nemen bij het opstellen van het nieuwe Duurzaamheidsuitvoeringsplan en GroenActiePlan en ook graag met Mooi Voorburg kijkt naar mogelijke realisatie. Hij benadrukte dat de gemeente ideeën en denkkracht voor de openbare ruimte en een duurzame leefomgeving koestert.

Voorts is in aanwezigheid van ruim honderd donateurs en andere genodigden uitgebreid afscheid genomen van Lodewijk van Vliet als secretaris van Mooi Voorburg. Locoburgemeester Astrid van Eekelen speldde hem de ridderorde van Oranje Nassau op na hem uitgebreid en op innemende wijze toe te hebben gesproken waarbij zijn vele verdiensten voor Voorburg zijn belicht. Ook Annet Weijermars van de mede door Lodewijk van Vliet opgerichte BurgerKrachtCentrale en de voorzitter van Mooi Voorburg dankten hem voor zijn inzet. Rode draad in hun toespraken waren zijn vermogen om te verbinden en te inspireren, gecombineerd met vasthoudendheid en nauwgezetheid.

Frederiek Muller omlijste het programma van de middag met een vertelling over Oranje en Groen en het vertolken van drie liederen onder pianobegeleiding van Roel van der Wal. Bestuurslid Joost Heuvelink schetste kort de stand van zaken rond het burgerinitiatief herstel park Vreugd en Rust. Ten slotte mag niet onvermeld blijven dat twee donateurs een speldje opgespeld kregen als erkenningssymbool voor hun steun aan Mooi Voorburg gedurende 25 jaar. Juist door de steun van donateurs kan Mooi Voorburg zijn activiteiten ontplooien.

Zie ook www.mooivoorburg.nl

De foto is gemaakt door Niek Lamme.
Van links naar rechts: Natasja Stet en Raymond Bierens, Petra Poorter, Wiebe Wamelink en wethouder Marcel Belt (D66)