De BurgerKrachtCentrale heef besloten jaarlijks een burgerparticipatieprijs uit te reiken, de Lodewijk van Vliet Award.

De prijs is vernoemd naar Lodewijk van Vliet uit Voorburg, die zich tientallen jaren op vrijwillige basis heeft ingezet op het gebied van burgerparticipatie.
Lodewijk van Vliet heeft zich onder meer ingezet voor de Huygens Tunnel, de inspraak van bewoners van Voorburg West m.b.t de bouwplannen op de Binckhorst en Mooi Voorburg. Hij is daarnaast één van de oprichters van de BurgerKrachtCentrale.

De prijs wordt uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van burgerparticipatie of een burgerinitiatief binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg.
Op voordracht van een vakjury wordt door de inwoners van Leidschendam-Voorburg een winnaar gekozen.

Lodewijk van Vliet of een door hem aan te wijzen vertegenwoordiger zal de prijs jaarlijks uitreiken op 6 september, de datum waarop de BurgerKrachtCentrale is opgericht.
De wijze waarop Lodewijk van Vliet zich heeft ingezet voor burgerparticipatie is in de ogen van de BurgerKrachtCentrale een voorbeeld voor velen, inhoudelijk kritisch, constructief en verbindend.
Met behulp van deze prijs wil de BurgerKrachtCentrale op positieve wijze burgerparticipatie en burgerinitiatieven stimuleren. Voor zover na te gaan is dit de eerste lokale burgerparticipatie award in Nederland.